Документ 1593-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2004, підстава - 1708-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.344 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1708-IV ( 1708-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України від 27 листопада 2003 року "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) такі зміни:
1. Статтю 71 доповнити частиною другою такого змісту:
"Положення цієї статті не поширюються на здійснення
розрахунків з бюджетом шляхом застосування податкових векселів при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України (імпорті)
товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )
1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, протягом строку дії
Закону України від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до
деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових
культур" ( 1240-15 ).
2. Частину другу статті 83 викласти в такій редакції:
"Установити, що до 1 липня 2004 року звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення
(пересилання) за межі митної території України товарів, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )
1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується до платників податку на додану вартість (у тому
числі підприємств з іноземними інвестиціями, незалежно від часу і
форми внесення цих інвестицій) починаючи з 1 січня 2004 року.
( Розділ II в редакції Закону N 1708-IV ( 1708-15 ) від
12.05.2004 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1593-IVвгору