Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22.12.19761593-IX
Документ 1593-09, попередня редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1977, N 1, ст. 3 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
    - набуває чинності з 01.09.2001 N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
    - набуває чинності з 01.01.2004 )

 
     Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 30 листопада 1976 року "Про угоди з валютними цінностями на території СРСР" та "Про відповідальність за незаконні операції з іноземною валютою та платіжними документами" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     Внести такі зміни до законодавчих актів Української РСР:
 
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     3. З частини першої статті 111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) виключити цифри "154-2".
 
     4. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 25 серпня 1970 року "Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" ( 2984-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 36, ст. 285) в частині доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 154-2 та доповнення статті 111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР визнати таким, що втратив чинність.

 
        Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 22 грудня 1976 р.
N 1593-IXвгору