Документ 1592-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення деяким населеним пунктам Берегівського
району Закарпатської області колишніх найменувань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 698 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити населеним пунктам Берегівського району
Закарпатської області колишні найменування:
селу Грабарів - село Галабор;
селу Заставне - село Запсонь;
селу Зміївка - село Кідьош;
селу Лужанка - село Астей;
селу Нове Село - село Берегуйфалу;
селу Бодолів - село Бадалово.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 вересня 1991 року
N 1592-XIIвгору