Про перейменування Ленінського району міста Львова Львівської області
Постанова Президії Верховної Ради України від 21.09.19911591-XII
Документ 1591-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування Ленінського району міста Львова
Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 697 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Львівської обласної Ради народних
депутатів про перейменування Ленінського району міста Львова на
Галицький район.
2. Внести питання про перейменування Ленінського району міста
Львова на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 вересня 1991 року
N 1591-XIIвгору