Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області
Постанова Президії Верховної Ради України від 21.09.19911588-XII
Документ 1588-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району
Чернівецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 694 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Чернівецької обласної Ради народних
депутатів про виділення з меж міста Кіцмань території колишнього
села Суховерхів в окремий населений пункт і встановити йому
попереднє найменування - село Суховерхів.
2. Внести питання про зміну меж міста Кіцмань на розгляд
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 вересня 1991 року
N 1588-XIIвгору