Документ 1582-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 23, ст.180 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131;
1997 р., N 15, ст. 116, N 34, ст. 211; 1998 р., N 26, ст. 157;
1999 р., N 4, ст. 34, N 37, ст. 333), виклавши його в такій
редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт
етиловий та алкогольні напої
Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного
мита на спирт етиловий та алкогольні напої:
------------------------------------------------------------------ Код виробів |Опис товару згідно з | Ставки | Ставки згідно з | Гармонізованою | акцизного | специфічного Гармонізова-|системою опису та | збору у | ввізного мита ною | кодування товарів |твердих сумах| (пільгові, системою | | з одиниці | повні) опису та | |реалізованого| кодування | | товару | товарів | | (продукції) | ------------------------------------------------------------------ 2204 (крім Вина виноградні 0,8 грн. 2 євро за 1 л
2204 10, натуральні, включаючи за 1 л
2204 30) кріплені (з
урахуванням
статті 2 цього Закону)
2204 10 Вина ігристі 1,6 грн. 3 євро за 1 л
(газовані), за 1 л
шампанське:
в тому числі 1,6 грн. 10 євро за 1 л
шампанські вина, що за 1 л
містять у назві слово
"Champagne"
2204 30 Інші сусла виноградні 0 0,05 євро за 1 л
(в тому числі коньячні
і шампанські
виноматеріали)
2205 Вермути та інші вина 2,6 грн. 2 євро за 1 л
виноградні натуральні за 1 л
з добавкою рослинних або
ароматичних екстрактів
(з урахуванням статті
2 цього Закону)
2206 Інші напої зброджені 2,6 грн. 0,5 євро за 1 л
(сидр яблучний, сидр за 1 л
грушевий - перру,
медовий напій) (з
урахуванням статті 2
цього Закону)
2207 Спирт етиловий 16 грн. 7,5 євро
неденатурований із за 1 л за 1 л
вмістом спирту не менш 100-відсоткового 100-
як 80 відсотків спирту відсоткового
об'єму; спирт спирту
етиловий та інші
спиртні напої,
денатуровані,
будь-якої міцності
(з урахуванням
статті 6 цього Закону)
2208 (крім Спирт етиловий 16 грн. 7,5 євро
2208 10 900 неденатурований із за 1 л за 1 л
- тільки вмістом спирту менш 100-відсоткового 100- спирт як 80 відсотків спирту відсоткового
коньячний) об'єму, міцні спиртні спирту
напої, лікери та інші
алкогольні напої,
складові спиртові
напівфабрикати, що
використовуються для
виготовлення напоїв (з
урахуванням статті 6
цього Закону)
2208 10 900 Тільки спирт коньячний 0 7,5 євро
(з урахуванням статті за 1 л
4 цього Закону) 100-
відсоткового
спирту
Стаття 2. Встановити тимчасово до 1 січня 2001 року ставки
акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної
сировини:
вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди
2204 21 100 - 2204 21 290, 2204 29 100 - 2204 29 290) - 0,06 грн.
за 1 літр;
вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені
(коди 2204 21 310 - 2204 21 510, 2204 29 310 - 2204 29 510) -
0,4 грн. за 1 літр;
вина плодово-ягідні (коди 2206 00 930, 2206 00 990) -
0,8 грн. за 1 літр;
виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям та
населенню (код 2204 30), - 0,8 грн. за 1 літр;
вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою
рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) - 0,8 грн. за
1 літр.
Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується
закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних
досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин,
парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків,
морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не
підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного
збору в розмірі 1,2 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я,
суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю
за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Встановити на спирт етиловий, що використовується
вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької
діяльності для виготовлення пектину, есенції та оцту харчових,
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених
із них препаратів), ветеринарних лікарських засобів і препаратів,
ставку акцизного збору в розмірі 0,12 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності
спирту етилового та контролю за цільовим його використанням
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Тимчасово до 1 січня 2001 року звільнити від сплати
ввізного мита вітчизняні підприємства, що ввозять на митну
територію України спирт коньячний для виробництва коньяку на
власних виробничих потужностях.
Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 5. Встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт
етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на
вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих
потреб, ставку акцизного збору в розмірі 0,12 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності
спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та цільового
його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Встановити тимчасово до 1 липня 2000 року ставки
акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної
сировини:
спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як
80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої,
денатуровані будь-якої міцності (код 2207) - 11 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту;
спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як
80 відсотків об'єму; міцні спиртні напої, лікери та інші
алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що
використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крім
2208 10 900 - тільки спирт коньячний) - 11 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Стаття 7. Встановити тимчасово до 1 січня 2001 року на
коньяки, бренді, витримка яких не менше трьох років (код 2208 20),
виготовлені в Україні, ставку акцизного збору у розмірі 1,5 грн.
за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Стаття 8. Ставки акцизного збору на спирт етиловий та
алкогольні напої підлягають індексації в порядку, визначеному
законами України.
Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1582-IIIвгору