Документ 158/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Плоскове Хмельницького району
Хмельницької області колишнього найменування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 26, ст. 122 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Плоскове Хмельницького району Хмельницької
області колишнє найменування - Волиця.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 травня 1996 року
N 158/96-ВРвгору