Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги від 27.02.2019158
Документ 158-2019-п, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 15.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 158
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 158

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для введення в обіг побутових холодильних приладів із живленням від електромережі та з об’ємом зберігання до 1500 літрів.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів.

2. Дія цього Технічного регламенту також поширюється на:

побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, включаючи прилади, які призначені для непобутового використання або для охолодження нехарчових продуктів;

побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, які можуть працювати від акумуляторних батарей.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

холодильні прилади з основним живленням від таких неелектричних джерел енергії, як зріджений нафтовий газ, керосин і біодизельне паливо;

холодильні прилади з живленням від акумуляторних батарей, що можуть бути під’єднані до електромережі за допомогою перетворювача змінного струму у постійний, який можна придбати окремо;

холодильні прилади, виготовлені на замовлення в одному екземплярі, які не є еквівалентними іншим моделям холодильних приладів;

холодильні прилади, призначені для застосування у секторі обслуговування, де виїмка охолоджених продуктів харчування контролюється за допомогою електронних приладів, та інформація про це може автоматично передаватися для обліку через мережеве з’єднання до системи дистанційного управління;

прилади, основна функція яких полягає не у зберіганні продуктів харчування шляхом їх охолодження (наприклад, автономні льодогенератори або автомати для продажу охолоджених напоїв).

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) абсорбційний холодильний прилад - холодильний прилад, який здійснює охолодження у процесі абсорбції з використанням тепла як джерела енергії;

2) багатофункціональний холодильний прилад - холодильний прилад, який не має інших відсіків, крім відсіків, призначених для багатофункціонального використання;

3) еквівалентний холодильний прилад - модель, введена в обіг з аналогічним об’ємом брутто та об’ємом зберігання, аналогічними технічними і експлуатаційними характеристиками та показниками ефективності, а також відсіками того ж типу, що і в інших моделях холодильних приладів, введених в обіг під різними комерційними кодовими номерами того ж виробника;

4) компресійний холодильний прилад - холодильний прилад, який здійснює охолодження за допомогою компресора з електроприводом;

5) морозильник - холодильний прилад з одним або декількома відсіками, придатними для заморожування продуктів харчування за температури навколишнього природного середовища до - 18 °C, а також для зберігання заморожених продуктів харчування за температурного режиму, який відповідає двом або трьом зірочкам;

6) побутовий холодильний прилад - теплоізольована шафа з одним або декількома відсіками, призначена для охолодження чи заморожування продуктів харчування або для зберігання охолоджених чи заморожених продуктів харчування, з охолодженням на основі одного або декількох енергоємних процесів, включаючи прилади, які продаються як набір комплектувальних виробів, призначений для складення кінцевим користувачем;

7) холодильний прилад для зберігання вина - холодильний прилад, який не має інших відсіків, крім одного або декількох відсіків для зберігання вина;

8) холодильник - холодильний прилад, призначений для зберігання продуктів харчування, який має принаймні один відсік, придатний для зберігання свіжих продуктів і/або напоїв;

9) холодильник-морозильник - холодильний прилад, який має принаймні один відсік для зберігання свіжих продуктів та принаймні один відсік, придатний для заморожування свіжих та зберігання заморожених продуктів харчування за температурного режиму, що відповідає трьом зірочкам (морозильний відсік);

10) холодильна шафа для зберігання заморожених продуктів - холодильний прилад з одним або декількома відсіками, що є придатними для зберігання заморожених продуктів харчування.

Терміни, що використовуються в додатках 2-6, визначені в додатку 1.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

5. Загальні вимоги до екодизайну для побутових холодильних приладів встановлено у пунктах 1-5 додатка 2. Спеціальні вимоги до екодизайну для побутових холодильних приладів встановлено у пунктах 2-6 додатка 2.

6. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою вимірювань, проведених згідно з методами, визначеними в додатку 3.

Оцінка відповідності

7. Оцінка відповідності побутових холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, що наведені відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р.,  № 80, ст. 2678).

Для проведення оцінки відповідності технічна документація повинна містити копію інформації про технічні параметри побутового холодильного приладу згідно з пунктом 6 додатка 3 та результати розрахунків індексу енергоефективності, які встановлені в додатку 4.

У разі коли інформація, включена до технічної документації для конкретної моделі побутового холодильного приладу, була отримана в результаті розрахунків на основі дизайну, або шляхом застосування екстраполяції щодо інших еквівалентних побутових холодильних приладів чи обох зазначених методів, така документація повинна включати докладний опис таких розрахунків чи екстраполяції або застосування обох зазначених методів, а також шляхом проведення виробниками тестувань для перевірки точності розрахунків. У таких випадках технічна документація включає перелік моделей інших еквівалентних побутових холодильних приладів, для яких інформація, зазначена у технічній документації, була отримана у такий самий спосіб.

Державний ринковий нагляд

8. Перевірка відповідності характеристик побутових холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту під час здійснення державного ринкового нагляду проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 5.

Орієнтовні еталонні показники

9. Орієнтовні еталонні показники для побутових холодильних приладів з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, встановлені в додатку 6.

Таблиця відповідності

10. Таблиця відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів та цього Технічного регламенту наведена в додатку 7.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ
термінів, що використовуються в додатках 2-6

1) багатофункціональний відсік - відсік, призначений для використання за двох або декількох температурних режимів, що діють у відсіках різних типів, для якого користувач може встановити постійну температуру в діапазоні, що підходить для кожного типу відсіків, відповідно до інструкцій виробника; однак у випадку, коли зазначена функція може використовуватися для зміни температурних режимів у відсіку лише на обмежений період часу (наприклад, швидке заморожування), відсік не вважається “багатофункціональним” відповідно до визначення, що зазначене у Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів;

2) відсік для виготовлення льоду - відсік з низькотемпературним охолодженням, призначений спеціально для заморожування і зберігання льоду;

3) відсік для зберігання - відсік, призначений для зберігання певних продуктів харчування або напоїв за температури, що вища, ніж у відсіку для зберігання свіжих продуктів харчування;

4) відсік для зберігання вина - відсік, призначений виключно для короткотривалого зберігання вина з метою досягнення оптимальної температури для його споживання або для довготривалого зберігання вина з метою його дозрівання, який має такі характеристики:

постійну температуру зберігання, яка може бути визначена заздалегідь або встановлюється вручну відповідно до інструкцій виробника в діапазоні від + 5 °С до + 20 °C;

температуру зберігання, періодичні коливання якої становлять менше 0,5 К для кожного із зазначених виробником температурних режимів навколишнього природного середовища, заданих кліматичним класом побутового холодильного приладу;

активне або пасивне регулювання відносної вологості у відсіку в діапазоні від 50 відсотків до 80 відсотків;

конструкція передбачає зменшення вібрації, що передається відсіку від компресора холодильника або від зовнішніх джерел;

5) відсік для зберігання свіжих продуктів харчування - відсік, призначений для зберігання незаморожених продуктів харчування, який може бути поділений на додаткові відсіки;

6) відсік для зберігання заморожених продуктів харчування - відсік з низькотемпературним охолодженням, що призначений спеціально для зберігання заморожених продуктів харчування і класифікується залежно від температури у такий спосіб:

відсік, позначений однією зірочкою, призначений для зберігання заморожених продуктів, температура в якому не перевищує 6° С;

відсік, позначений двома зірочками, призначений для зберігання заморожених продуктів харчування, температура в якому не перевищує  -12° С;

відсік, позначений трьома зірочками, призначений для зберігання заморожених продуктів харчування, температура в якому не перевищує  -18° С;

морозильний відсік (відсік, позначений чотирма зірочками), призначений для заморожування за температури навколишнього природного середовища до -18 °C продуктів харчування вагою принаймні 4,5 кілограма на 100 літрів об’єму зберігання і в будь-якому разі не менше 2 кілограмів, упродовж 24 годин. Такий відсік також використовується для зберігання заморожених продуктів, як і відсік, позначений трьома зірочками, і може включати секції, позначені двома зірочками, всередині відсіку;

відсік, не позначений зірочкою, призначений для зберігання заморожених продуктів, температура в якому становить менш як 0 °C і який може використовуватися також для заморожування і зберігання льоду, але не призначений для зберігання швидкопсувних продуктів харчування;

7) відсік для охолодження - будь-який відсік, призначений спеціально для зберігання швидкопсувних продуктів харчування;

8) відсік із системою протидії наморозі - відсік, що розморожується за допомогою системи протидії наморозі;

9) відсік іншого типу - відсік інший, ніж відсік для вина, призначений для зберігання певних продуктів харчування за температури вище +14 °C;

10) вмонтований холодильний пристрій - стаціонарний холодильний пристрій, який призначено для установки в шафу, у підготовлену нішу в стінці або аналогічне місце і потребує кінцевого оздоблення;

11) морозильна шухляда - морозильник з доступом до відсіків у верхній його частині або відсіки в якому відкриваються як зверху, так і вертикально, але загальний об’єм відсіків, що відкривається зверху, становить більше 75 відсотків його загального об’єму;

12) охолоджувач - холодильний прилад, який має один або декілька відсіків для зберігання;

13) секція, позначена двома зірочками, - частина морозильника, морозильного відсіку, відсіку або холодильної шафи для зберігання заморожених продуктів харчування, які позначені трьома зірочками. Така секція не має власних дверцят або кришки, і температура в ній не перевищує -12 °C;

14) система протидії наморозі - система автоматичного запобігання постійному утворенню наморозі, де випаровувач (випаровувачі) розморожуються автоматично, а тала вода видаляється;

15) холодильник-охолоджувач - холодильний прилад, який має принаймні один відсік для зберігання свіжих продуктів харчування та відсік для охолодження, але не має відсіків для зберігання заморожених продуктів харчування;

16) холодильник для зберігання продуктів харчування - холодильний прилад, який має принаймні один відсік для зберігання свіжих продуктів харчування і один відсік для охолодження, але не має відсіку для зберігання заморожених продуктів харчування, відсіку для зберігання швидкопсувних продуктів харчування або відсіку для виробництва льоду;

17) холодильний прилад, відсіки в якому відкриваються вертикально - холодильний прилад, доступ до відсіків якого відкриваються з передньої сторони приладу;

18) холодильний прилад іншого типу - холодильний прилад, у якому охолодження відбувається на основі технології або процесу, що не передбачає компресії або абсорбції;

19) холодильний прилад, відсіки в якому відкриваються зверху - холодильний прилад, відсіки якого відкриваються у верхній частині приладу;

20) швидке заморожування - реверсивна функція, яка потребує активування користувачем відповідно до інструкцій виробника та застосування якої знижує температуру зберігання у морозильнику або морозильному відсіку для досягнення більш швидкого заморожування продуктів.Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до екодизайну для побутових холодильних приладів

Загальні вимоги до екодизайну

1. В інструкції до холодильних приладів для зберігання вина, що надається виробником, повинна бути зазначена така інформація: “Цей пристрій призначений виключно для зберігання вина”.

2. В інструкції до побутових холодильних приладів, що надається виробником, повинна бути зазначена інформація щодо:

поєднання висувних шухляд, корзин та полиць для найбільш ефективного використання енергії;

мінімізації споживання енергії побутовим холодильним приладом під час його використання.

3. Функції швидкого заморожування або будь-які подібні функції у морозильниках та морозильних відсіках, що досягаються за рахунок зміни налаштування термостата, повинні згідно з інструкціями виробника після активування автоматично повернутися до визначених температурних умов зберігання заморожених продуктів харчування не пізніше ніж через 72 години. Зазначена вимога не поширюється на холодильники-морозильники з одним термостатом і одним компресором, які обладнані електромеханічною панеллю управління.

4. Холодильники-морозильники з одним термостатом і одним компресором, які обладнані електронною панеллю управління і можуть використовуватися за температури навколишнього природного середовища нижче +16°C, відповідно до інструкцій виробника повинні бути такими, щоб будь-яке зимове налаштування перемикача або аналогічних функцій гарантувало правильну температуру зберігання заморожених продуктів харчування. При цьому температура зберігання автоматично керується відповідно до температури навколишнього природного середовища, в якому встановлено холодильний прилад.

5. Побутові холодильні прилади з об’ємом зберігання до 10 літрів повинні автоматично переходити у робочий стан з нульовим рівнем енергоспоживання не пізніше ніж через 1 годину, якщо вони порожні. Наявність функції вимикання не вважається достатньою для виконання зазначеної вимоги.

Спеціальні вимоги до екодизайну

6. Побутові холодильні прилади з об’ємом зберігання, який дорівнює або становить більш як 10 літрів, на яких поширюється дія Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів, повинні відповідати обмеженням індексу енергоефективності, зазначеним у таблицях 1 і 2 цього додатка.

7. Спеціальні вимоги до екодизайну, зазначені у таблицях 1 і 2 цього додатка, не повинні застосовуватися до:

пристроїв для зберігання вина;

абсорбційних холодильних приладів та холодильних приладів інших типів, що належать до четвертої - дев’ятої категорій, що зазначені в таблиці 1 додатка 4 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.

8. Індекс енергоефективності (ЕЕІ) побутових холодильних приладів розраховується згідно з пунктом 3 додатка 4 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.

Компресійні холодильні прилади

Таблиця 1

Дата застосування

Індекс енергоефективності (ЕЕІ)

З дня набрання чинності Технічним регламентом щодо встановлення вимог з екодизайну для побутових холодильних приладів

ЕЕІ < 42

Абсорбційні холодильники та холодильні прилади інших типів

Таблиця 2

Дата застосування

Індекс енергоефективності (ЕЕІ)

З дня набрання чинності Технічним регламентом щодо встановлення вимог з екодизайну для побутових холодильних приладів

ЕЕІ < 110Додаток 3
до Технічного регламенту

МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ

1. З метою визначення відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів вимірювання здійснюються з використанням надійної, точної і відтворюваної процедури згідно з методиками вимірювання, які відповідають загальновизнаному технічному рівню.

2. За наявності протиконденсатних нагрівачів, які можуть вмикатися і вимикатися користувачем, такі нагрівачі вмикаються. Якщо протиконденсаційні нагрівачі є регульованими, то встановлюється максимальна потужність.

3. За наявності вмонтованої у дверцята холодильника системи роздачі (наприклад, дозатора льоду або охолоджених напоїв), яка може вмикатися і вимикатися користувачем, вона вмикається під час вимірювання енергоспоживання, але не приводиться в дію.

4. У багатофункціональних холодильних приладах і відсіках температура зберігання продуктів харчування під час вимірювання енергоспоживання встановлюється на рівні номінальної температури для найхолоднішого типу відсіків в умовах безперервного нормального використання згідно з інструкцією виробника.

5. Енергоспоживання холодильного приладу визначається в його найхолоднішій конфігурації відповідно до інструкцій виробника для безперервного нормального використання будь-якого іншого відсіку згідно з таблицею 5 додатка 4 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.

6. Встановлюються такі параметри холодильних приладів:

габаритні розміри, які вимірюються з точністю до міліметра;

загальна площа, необхідна для використання, що вимірюється з точністю до міліметра;

загальний об’єм брутто, який вимірюється з точністю до найближчого цілого числа кубічних дециметрів або літрів;

об’єм зберігання продуктів харчування і загальний об’єм зберігання, який вимірюється з точністю до найближчого цілого числа кубічних дециметрів або літрів;

тип розморожування;

температура зберігання продуктів харчування;

енергоспоживання, що вимірюється у кВт•год на добу з точністю до третього десяткового знака;

підвищення температури;

продуктивність заморожування;

енергоємність, яка вимірюється у Вт і округлюється до другого десяткового знака;

відносна вологість у відсіку для зберігання вина, яка виражається у відсотках і округлюється до найближчого цілого числа.Додаток 4
до Технічного регламенту

МЕТОД
проведення розрахунку індексу енергоефективності

1. Побутові холодильні прилади класифікуються за категоріями, визначеними у таблиці 1 цього додатка. Кожна категорія визначається залежно від структури відсіків, як зазначено у таблиці 2 цього додатка, кількість дверцят і/або шухляд не береться до уваги.

Категорії побутових холодильних приладів

Таблиця 1

Категорія

Найменування холодильного приладу

1

Холодильник з одним або декількома відсіками для зберігання свіжих продуктів

2

Холодильник для зберігання продуктів харчування, холодильні прилади для зберігання вина

3

Холодильник-охолоджувач і холодильник з відсіком, не позначений зірочкою

4

Холодильник з відсіком, позначений однією зірочкою

5

Холодильник з відсіком, позначений двома зірочками

6

Холодильник з відсіком, позначений трьома зірочками

7

Холодильник-морозильник

8

Морозильник вертикального типу

9

Морозильна шухляда

10

Багатофункціональний прилад та інші види холодильних приладів

2. Побутові холодильні прилади, які відповідно до температури в відсіках не можуть бути класифіковані за категоріями з 1 по 9, належать до категорії 10.

Класифікація побутових холодильних приладів і відповідна структура відсіків

Таблиця 2

Номінальна температура (°C)

розрахункова температура

+ 12

+ 5

0

 6

 12

 18

Категорія холодильного приладу (номер)

Типи/призначення відсіків

інше

зберігання вина

зберігання продуктів

зберігання свіжих продуктів

охолодження

відсутністьзірочок/ виробництво льоду

одна зірочка

дві зірочки

три
зірочки

чотири зірочки/морозильний відсік

Категорія приладу

Структура відсіків

Холодильник з одним або декількома відсіками для зберігання свіжих продуктів

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

Холодильник для зберігання продуктів, холодильні прилади для зберігання вина

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Холодильник-охолоджувач і холодильник з відсіком, не позначений зірочкою

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

Холодильник з відсіком, позначений однією зірочкою

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

Холодильник з відсіком, позначений двома зірочками

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

Холодильник з відсіком, позначений трьома зірочками

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

Холодильник-морозильник

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

Морозильник вертикального типу

N

N

N

N

N

N

N

O

Y(a)

Y

8

Морозильна шухляда

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

Багатофункціональний прилад та інші види холодильних приладів

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10вгору