Про порядок введення в дію Закону України "Про господарські товариства"
Постанова Верховної Ради України від 19.09.19911577-XII
Документ 1577-XII, поточна редакція — Прийняття від 19.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 683 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) з 1 жовтня 1991 року.
2. Встановити, що до введення в дію Закону України про
роздержавлення власності засновниками або учасниками господарських
товариств не можуть виступати державні підприємства, установи і
організації.
3. Здійснити до 1 грудня 1991 року перереєстрацію відповідно
до цього Закону всіх заснованих господарських товариств без
стягнення плати за цю перереєстрацію.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 19 вересня 1991 року
N 1577-XIIвгору