Документ 1575-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2016, підстава - 1121-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 жовтня 2002 р. N 1575
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }
Про внесення змін до Порядку оформлення,
видачі, повернення, зберігання і знищення
дипломатичних та службових паспортів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання
і знищення дипломатичних та службових паспортів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 48, ст. 1752), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 1575
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оформлення,
видачі, повернення, зберігання і знищення
дипломатичних та службових паспортів України
( 1873-98-п )

1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Бланки паспортів і оформлені паспорти зберігаються
виключно у Департаменті консульської служби МЗС (за винятком
дипломатичних паспортів України, що оформлені особам, зазначеним у
пунктах 5 і 8 Положення про дипломатичний паспорт України,
затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 1998 р.
N 153 ( 153/98 ) окремо у металевих шафах (сейфах), установлених
в окремих ізольованих приміщеннях, що обладнані надійними засобами
захисту від стороннього проникнення. У цих приміщеннях повинен
підтримуватися належний волого-температурний режим".
2. У пункті 7:
в абзаці другому слова "загальному секретаріаті" замінити
словами "системі автоматизації документообігу";
в абзаці шостому слова "апарату Кабінету Міністрів України" і
"Міністра Кабінету Міністрів України" замінити відповідно словами
"Секретаріату Кабінету Міністрів України" і "Державного Секретаря
Кабінету Міністрів України";
абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:
"Працівникам дипломатичної служби, дружинам (чоловікам),
неповнолітнім дітям, іншим членам родини працівників дипломатичної
служби, які проходять дипломатичну службу за кордоном, якщо вони
проживають з ними, і особам, яким присвоєно дипломатичний ранг
Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного
Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника
другого класу, але які не перебувають на дипломатичній службі,
дипломатичні паспорти оформляються за письмовим клопотанням
начальника Управління кадрів та учбових закладів МЗС.
При оформленні дипломатичного паспорта особам, яким присвоєно
дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла,
Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу,
Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, на сторінці
паспорта з позначкою "Особливі відмітки" вноситься запис:
"Пред'явник цього паспорта має дипломатичний ранг Надзвичайного і
Повноважного Посла/Надзвичайного і Повноважного Посланника першого
класу/Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
3. У пункті 8:
в абзаці другому слова і цифри "у пунктах 5-9" замінити
словами і цифрами "у пунктах 5-7 і 9";
абзац третій викласти у такій редакції:
"для осіб, зазначених у пунктах 8 і 10 Положення про
дипломатичний паспорт України, - виключно Міністром закордонних
справ".
4. Пункт 12 після слів "яким видано паспорти" доповнити
словами "(за винятком осіб, зазначених у пунктах 5 і 8 Положення
про дипломатичний паспорт України)".
5. Пункт 14 виключити.
6. В абзаці третьому пункту 20 слова "управління справами та
центральну бухгалтерію" замінити словами "Департамент
адміністративно-фінансових питань, документації та архіву".вгору