Документ 1575-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про освіту" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 35, ст.1178)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

2. Статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) доповнити новою частиною такого змісту:

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Поширити дії передбачених цим Законом положень частини першої статті 51, частини п’ятої статті 53, частини третьої статті 57, частини п’ятої статті 61 Закону України "Про освіту" на студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 липня 2014 року
№ 1575-VII
вгору