Документ 1574-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
стосовно погодинної оплати праці
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.8 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Частину першу статті 95 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також".
 
     2. У статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
 
     частину першу після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також";
 
     частину четверту доповнити словами "та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     розробити та затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі ( 330-2010-п );
 
     підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1574-VIвгору