Документ 1573-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2010, підстава - 559-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1573
Київ
Про затвердження Програми облаштування осіб з числа
закордонних українців, що повертаються
в Україну, на період до 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007
N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про правовий статус
закордонних українців" ( 1582-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму облаштування осіб з числа закордонних
українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року
(додається).
Визначити координатором виконання Програми Державний комітет
у справах національностей та релігій. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно Постановою КМ N 960 ( 960-2007-п ) від
25.07.2007 }
2. Міністерству фінансів і Державному комітетові у справах
національностей та релігій щороку під час формування Державного
бюджету України передбачати асигнування на виконання Програми,
затвердженої цією постановою. { Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1573
ПРОГРАМА
облаштування осіб з числа закордонних українців,
що повертаються в Україну, на період до 2010 року
{ У тексті Програми слово "Держкомнацміграції" замінено
словом "Держкомнацрелігій" згідно з Постановою КМ
N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007 }

Ця Програма спрямована на розв'язання соціально-економічних,
політико-правових і культурно-освітніх проблем, пов'язаних з
поверненням осіб з числа закордонних українців на історичну
батьківщину, і визначає завдання органів виконавчої влади щодо їх
розселення та облаштування.
Особам з числа закордонних українців, що повертаються в
Україну, держава не компенсує витрати на переїзд, перевезення
багажу та проживання у приватних квартирах або готелях.
Основні завдання Програми:
створення умов для повернення осіб з числа закордонних
українців в Україну;
забезпечення дотримання порядку прийому та розселення осіб з
числа закордонних українців, що повертаються в Україну;
сприяння забезпеченню житлом осіб з числа закордонних
українців, що повертаються в Україну.
Пріоритетними напрямами виконання Програми є:
розселення осіб з числа закордонних українців, що
повертаються в Україну, з урахуванням демографічної ситуації в
різних регіонах України, наявності робочих місць;
сприяння особам з числа закордонних українців, що
повертаються в Україну, в будівництві приватного житла за рахунок
власних коштів і кредитів.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел.
Для забезпечення виконання основних завдань Програми
передбачається здійснити такі заходи:
1. Утворити комісію при Держкомнацрелігій з питань
облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в
Україну.
Держкомнацрелігій, МЗС, Мінпраці,
МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, облдержадміністрації.
2004 рік.
2. Забезпечувати формування і ведення інформаційного банку
даних про осіб з числа закордонних українців, що повернулися або
мають намір повернутися в Україну.
Держкомнацрелігій, МЗС.
Постійно.
3. Визначати на основі сформованих даних кількість осіб з
числа закордонних українців, що повертаються в Україну, здатних за
власний рахунок придбати або побудувати житло, та осіб, яким під
час вирішення питання про їх житлове забезпечення надаватиметься
допомога за рахунок коштів державного бюджету, а також необхідні
обсяги такої допомоги.
Держкомнацрелігій, Мінфін.
2004-2010 роки.
4. Надавати в межах законодавства допомогу особам з числа
закордонних українців, що повертаються в Україну, в набутті
громадянства України, в отриманні земельних ділянок для приватного
будівництва, у влаштуванні їх дітей у загальноосвітні та дошкільні
навчальні заклади, а також у розв'язанні інших соціально-побутових
проблем.
Держкомнацрелігій, МЗС, МВС,
Держкомзем, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, облдержадміністрації.
2004-2010 роки.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від
07.07.2010 }
5. Установлювати щороку згідно з прогнозними обсягами
фінансування квоту на придбання або будівництво житла для осіб з
числа закордонних українців, що повертаються в Україну.
Держкомнацрелігій, Мінфін.
2005-2010 роки.
6. Забезпечувати осіб з числа закордонних українців, що
повернулися в Україну, в пунктах тимчасового розміщення, де вони
проживають не більше ніж 6 місяців, безкоштовним триразовим
харчуванням, тимчасовим житлом, медичною допомогою.
Питання утворення, реорганізації та ліквідації пунктів
тимчасового розміщення осіб з числа закордонних українців, що
повернулися в Україну, регулюються Кабінетом Міністрів України.
Держкомнацрелігій, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
облдержадміністрації.
2005-2010 роки.
7. Надавати допомогу особам з числа закордонних українців, що
повернулися в Україну, в придбанні житла.
Держкомнацрелігій, Мінфін,
Держкомстат, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, облдержадміністрації.
2005-2010 роки.
8. Забезпечувати висвітлення засобами масової інформації
положень цієї Програми, а також створення спеціальних теле- і
радіопередач про повернення осіб з числа закордонних українців в
Україну та їх облаштування.
Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій.
2005-2010 роки.
9. Затвердити порядок розгляду заяв осіб з числа закордонних
українців, що мають намір повернутися в Україну.
Держкомнацрелігій, Мін'юст, МЗС.
2004 рік.вгору