Документ 156_250, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.01.2003

              МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво між Головним управлінням
державної служби України і Міністерством кадрів
Китайської Народної Республіки у сфері державної
служби та управління людськими ресурсами

Дата підписання: 15.01.2003 Дата набуття чинності: 15.01.2003
Головне управління державної служби України і Міністерство
кадрів Китайської Народної Республіки (далі - Сторони) на основі
рівності, взаємовигоди, взаємних інтересів для стимулювання і
розвитку обміну й співробітництва у сфері державної служби та
управління людськими ресурсами, домовились про таке.
Стаття 1
Сторони розвивають обмін і співробітництво у сфері державної
служби та управління людськими ресурсами.
Стаття 2
Співробітництво може здійснюватися в таких формах: 1. Взаємні візити посадових осіб Сторін; 2. Взаємне відряджання фахівців для викладання, навчання і
проведення конференцій; 3. Взаємний обмін матеріалами і друкованими виданнями у сфері
державної служби та управління людськими ресурсами; 4. За узгодженням Сторін інші форми співробітництва.
Стаття 3
Сторони будуть розвивати співробітництво у наступних сферах: 1. Розвиток і управління державною службою та людськими
ресурсами; 2. Реформування системи державної служби; 3. Розвиток професійного навчання державних службовців; 4. За узгодженням Сторін інші сфери співробітництва.
Стаття 4
Сторони з дотриманням національного законодавства своїх
держав будуть обмінюватись інформацією з питань державної служби.
Стаття 5
Співробітництво Сторін буде здійснюватися на підставі цього
Меморандуму, а також щорічно погоджуваних робочих планів, у яких
будуть конкретизовані зміст, форма, обсяг співробітництва,
фінансування та інші окремі заплановані заходи.
Стаття 6
До співробітництва в рамках цього Меморандуму з метою
ефективного виконання його положень можуть залучатися представники
інших державних органів, наукових установ, навчальних закладів
та інших установ і організацій держав Сторін.
Стаття 7
Представники Сторін будуть, у разі потреби, зустрічатися у
визначений ними термін як в Україні, так і в Китайській Народній
Республіці для підведення підсумків співробітництва в рамках цього
Меморандуму, а також для підготовки рекомендацій і планів
подальшого співробітництва, що мають бути затверджені відповідним
протоколом.
Стаття 8
Цей Меморандум набуває чинності з дня підписання Сторонами і
буде залишатися чинним протягом чотирьох років. Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цього
Меморандуму зміни і доповнення, які оформлюються окремими
протоколами та становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму,
направивши іншій Стороні письмове повідомлення про цей намір за 6
місяців до передбачуваної дати припинення дії цього Меморандуму. Припинення дії Меморандуму не впливає на виконання і терміни
конкретних заходів, узгоджених відповідно до його положень та не
завершених на момент припинення дії цього Меморандуму.
Стаття 9
Спори щодо тлумачення і застосування положень цього
Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів і консультацій
між Сторонами.
Вчинено в м. Пекіні 15 січня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Головне управління За Міністерство кадрів
державної служби України Китайської Народної
Республікивгору