Документ 156_105, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.09.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним агентством водних ресурсів України та Міністерством водних ресурсів Китайської Народної Республіки

Дата підписання:

11.09.2012

Дата набрання чинності для України:

11.09.2012

Державне агентство водних ресурсів України та Міністерство водних ресурсів Китайської Народної Республіки (далі в однині - Сторона, у множині - обидві Сторони),

визнаючи дружні відносини, що існують між двома країнами, і той факт, що обидві Сторони стоять перед спільними проблемами, пов'язаними з використанням і сталим розвитком водних ресурсів;

прагнучи зміцнювати і далі розвивати співробітництво між двома країнами у сфері водних ресурсів на основі рівності, взаємної вигоди та взаємної поваги;

виходячи з переконання у значному потенціалі двостороннього технічного, управлінського та економічного співробітництва в галузі водних ресурсів; і

сподіваючись, що таке співробітництво слугуватиме їх спільним інтересам та сприятиме розвитку водного сектора і підвищенню соціально-економічних стандартів народів обох країн,

досягли взаєморозуміння щодо співробітництва у таких рамках:

Стаття I
Мета

Сторони, керуючись умовами цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум), законами, статутами, правилами, інструкціями та національними політиками, чинними у певний час в кожній країні, погоджуються розширювати співпрацю в сфері водних ресурсів і зміцнювати довгострокові дружні коопераційні відносини на основі рівності та взаємної вигоди.

Стаття II
Сфери співпраці

Відповідно до мети цього Меморандуму Сторони будуть співпрацювати в таких сферах:

1. Управління водними ресурсами та їх охорона;

2. Прогнозування паводків і попередження, система управління інформацією протипаводкового захисту і контролю паводків та технології зменшення наслідків катастроф;

3. Обмін і спільні наукові й технологічні дослідження, пов'язані з водними ресурсами;

4. Інституційне будівництво, підготовка персоналу та освіта;

5. Співпраця з інших питань, що становлять спільний інтерес.

Стаття III
Форми співпраці

Виходячи з цілей цього Меморандуму, і наскільки це дозволяють засоби, ресурси і умови, сфери співпраці у напрямах, зазначених у статті II цього Меморандуму, можуть набувати такі форми:

1. Сприяння візитам високого рівня та технічному обміну;

2. Обмін інформацією і літературою, пов'язаною зі сферами співпраці, визначеними в статті II цього Меморандуму;

3. Організація спільних семінарів з питань, що складають взаємний інтерес;

4. Заохочення дослідницьких та управлінських інституцій обох Сторін реалізовувати спільні дослідні проекти, здійснювати обмін результатами досліджень, персоналом та стажування;

5. Заохочення співробітництва та обміну між управліннями річкових басейнів Сторін;

6. Обмін інформацією про проекти, відкриті для міжнародних тендерів, та заохочення водних компаній обох Сторін до співробітництва з питань спільної реалізації будівельних проектів;

7. Інші форми співпраці, що будуть визначені Сторонами шляхом переговорів.

Стаття IV
Відповідальні виконавці

Сторони погоджуються, що сектор міжнародного співробітництва Державного агентства водних ресурсів України та департамент міжнародного співробітництва, науки і технології Міністерства водних ресурсів Китайської Народної Республіки будуть контактними підрозділами з питань утворення українсько-китайської Робочої групи зі сталого управління водними ресурсами, а також відповідатимуть за реалізацію цього Меморандуму та організацію двостороннього співробітництва і пов'язану з ним діяльність. Зустрічі Робочої групи відбуватимуться залежної від спільної потреби, по черзі в Китаї та Україні.

Стаття V
Фінансові домовленості

Кожна Сторона фінансуватиме міжнародні переїзди, проживання, харчування і заробітну плату/добові членів своїх делегацій. Технічні експерти, запрошені однією Стороною для надання технічної допомоги іншій, будуть фінансуватися приймаючою Стороною, якщо не залучатимуться кошти третьої сторони. Фінансування комерційних та спільних технічних проектів вирішуватиметься шляхом консультацій відповідно до специфіки проектів.

Стаття VI
Конфіденційність та забезпечення прав інтелектуальної власності

Упродовж періоду реалізації цього Меморандуму або будь-яких інших угод, укладених відповідно до цього Меморандуму, кожна Сторона, відповідно до Конституції та національного законодавства Сторін, зобов'язана дотримуватися конфіденційності і таємності документів, інформації та інших даних, отриманих або наданих іншій Стороні; захист прав інтелектуальної власності повинен застосовуватися згідно із законами, правилами та інструкціями обох Сторін, а також іншими міжнародними угодами, укладеними обома Сторонами.

Стаття VII
Перегляд

1. Кожна зі Сторін може запропонувати у письмовій формі перегляд цього Меморандуму в цілому або будь-якої його частини.

2. Будь-який перегляд, погоджений обома Сторонами, повинен бути внесений до цього Меморандуму у письмовій формі і становити його невід'ємну частину.

3. Такий перегляд повинен набрати чинності через таку ж процедуру, що застосовується для усього Меморандуму.

4. Жодний перегляд не повинен ставити під сумнів права і зобов'язання, що випливають з положень цього Меморандуму або засновані на ньому, ні до, ні після такого перегляду.

Стаття VIII
Врегулювання спорів

Будь-яка розбіжність або спір між Сторонами стосовно інтерпретації та/або впровадження та/або застосування будь-якого положення цього Меморандуму повинні бути врегульовані шляхом взаємних консультацій або переговорів між двома Сторонами.

Стаття IX
Набрання чинності, термін дії, закінчення та продовження

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і залишається в силі упродовж п'яти (5) років. Він буде автоматично подовжуватись на наступні періоди по п'ять років, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про своє рішення припинити дію цього Меморандуму щонайменше за шість місяців до закінчення строку його дії.

2. Закінчення дії цього Меморандуму не повинно впливати на виконання заходів/програм, що тривають, та які погоджені до закінчення строку дії цього Меморандуму.

Вчинено в м. Києві 11 вересня 2012 року у двох примірниках, кожний китайською, українською та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей або суперечностей у тлумаченні будь-яких положень цього Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.

(підпис)

За Державне агентство
водних ресурсів України


(підпис)

За Міністерство
водних ресурсів Китайської Народної Республікивгору