Документ 156_102, действует, текущая редакция — Подписание от 05.12.2013

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Державною адміністрацією Китайської Народної Республіки з традиційної китайської медицини щодо співробітництва у галузі традиційної китайської медицини

Дата підписання:

05.12.2013

Дата набрання чинності для України:

05.12.2013

Міністерство охорони здоров'я України та Державна адміністрація Китайської Народної Республіки з традиційної китайської медицини, далі - Сторони,

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Державною адміністрацією традиційної китайської медицини Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі народної медицини від 14 жовтня 2003 року, відповідно до якого Сторони займались активним обміном та співробітництвом у галузі традиційної китайської медицини,

беручи до уваги зміцнення співробітництва в нову епоху та сприяння співробітництву в галузі традиційної китайської медицини (далі - ТКМ),

з метою реалізації положень нижче вказаних статей Меморандуму Підкомісія з питань співробітництва у галузі медицини Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки створила спільну Координаційну раду у галузі ТКМ, яка відповідатиме за вибір, впровадження, контроль і керівництво проектів співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони заохочуватимуть і сприятимуть співробітництву в галузі ТКМ на основі рівності і взаємної вигоди, дотримання законів і правил України та КНР.

Стаття 2

Сторони домовилися про співробітництво у наступних сферах:

1) підтримка створення медичного центру ТКМ та надання медичних послуг у галузі ТКМ;

2) сприяння обміну і співробітництву з питань освіти і професійної підготовки у галузі ТКМ, у тому числі професійного або адміністративного обміну та навчання персоналу;

3) сприяння співробітництву у сфері законодавства у галузі ТКМ та стандартизації у галузі ТКМ;

4) сприяння науково-дослідному співробітництву у галузі ТКМ;

5) сприяння співробітництву підприємств у галузі ТКМ та належного застосування продукції ТКМ в Україні;

6) сприяння співробітництву у галузі традиційного китайського медичного туризму з охорони здоров'я;

7) сприяння культурному обміну у галузі ТКМ.

8) обмін та надання інформації у галузі ТКМ і традиційної медицини.

9) інші форми обміну та співробітництва у галузі ТКМ, що базуються на взаємних інтересах.

Стаття 3

З метою сприяння співробітництву у створенні медичного центру ТКМ Китайська Сторона буде надавати технологічну підтримку і допомогу Українській Стороні щодо створення стандартів системи ТКМ з освітньої кваліфікації персоналу, медичних технологій у галузі ТКМ, лікарських засобів та обладнання тощо.

До створення вищезгаданої системи, Українська Сторона відповідатиме за запровадження спеціальної політики, включаючи, питання отримання необхідних дозволів для здійснення діяльності медичного центру ТКМ як медичної установи, отримання ліцензій (дозволів) на здійснення професійної діяльності спеціалістів у галузі ТКМ та законне використання лікарських засобів та обладнання з метою гарантування безперебійної роботи медичного центру ТКМ.

Стаття 4

Сторони реалізовуватимуть рішення Підкомісії з питань співробітництва у галузі медицини Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки, яка створила спільну Координаційну раду у галузі ТКМ, що відповідатиме за вибір, впровадження, контроль і керівництво проектів співробітництва.

Стаття 5

Китайська Сторона рекомендує Управління охорони здоров'я провінції Ганьсу в якості одного із основних організацій - виконавців цього Меморандуму. Українська Сторона рекомендуватиме відповідну(і) організацію(ї) як партнера(ів). З метою забезпечення поступового розвитку співробітництва організації-виконавці підпишуть окремі угоди про співробітництво на основі рівності і взаємної вигоди.

Стаття 6

Будь-які спори щодо тлумачення цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом дружніх обговорень та переговорів.

Стаття 7

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та залишається чинним протягом п'ятирічного періоду. Дія цього Меморандуму продовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не повідомить дипломатичними каналами у письмовій формі іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в м. Пекін 5 грудня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

За Міністерство
охорони здоров'я України(підпис)


За Державну адміністрацію
Китайської Народної
Республіки з традиційної
китайської медицини

(підпис)вверх