Документ 156_096, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.03.2012

УГОДА
між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти

Дата підписання:

28.03.2012

Дата набрання чинності для України:

28.03.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерство освіти Китайської Народної Республіки (далі - "Сторони"),

в рамках законодавства держав Сторін,

задля зміцнення традиційно дружніх відносин та подальшого співробітництва,

з метою поглиблення взаєморозуміння, а також розвитку співробітництва в галузі освіти на основі принципів рівності, взаємної поваги і вигоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

На основі принципів рівності та взаємної вигоди та у відповідності до норм національних законодавств Сторони встановлюють і підтримують розвиток співробітництва у сфері освіти.

Стаття 2

Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва в освітній галузі шляхом обміну досвідом в галузі управління системою освіти, а також відповідними матеріалами та інформацією.

Стаття 3

Сторони заохочуватимуть вищі навчальні заклади обох держав у їх прагненні встановлювати і розвивати прямі контакти, а також поглиблювати такі напрями співпраці, як обміни студентами і викладачами, читання лекцій, проведення наукових досліджень.

З цією метою навчальні заклади, керуючись положеннями цієї Угоди і виходячи з обопільної зацікавленості, можуть укладати прямі угоди про співробітництво.

Стаття 4

Загальна кількість студентів, аспірантів і стажистів, які щорічно навчаються у вищих навчальних закладах держави іншої Сторони, не повинна перевищувати 100 осіб на рік.

Термін навчання студентів і аспірантів визначається у відповідності до системи освіти держави Сторони, що приймає. Термін роботи стажистів встановлюється на шість місяців або один навчальний рік. Стажисти, за погодженням зі Стороною, що приймає, можуть користуватися англійською або російською мовами як робочою мовою.

Сторони щорічно забезпечують учасників обмінів - студентів, аспірантів, стажистів - безоплатним навчанням, користуванням бібліотеками і, згідно з чинним в Україні і Китайській Народній Республіці законодавством, надають їм стипендію і житло.

Китайська Сторона забезпечує українських учасників обмінів комплексною медичною страховкою.

Транспортні витрати студентів, аспірантів та стажистів до місця навчання і в зворотній бік бере на себе Сторона, що направляє.

Кожна зі Сторін щорічно не пізніше 15 квітня надає іншій Стороні всі необхідні документи кандидатів на отримання стипендій і не пізніше 15 липня надає іншій Стороні результати відбору кандидатів.

Стаття 5

Кожна зі Сторін у відповідності до потреб процесу навчання запрошує викладачів державної мови іншої Сторони на викладацьку роботу до навчального закладу. Термін роботи викладача зазвичай не перевищує двох навчальних років.

Сторона, що направляє, одноразово бере на себе міжнародні дорожні витрати викладача до місця роботи і у зворотній бік.

Сторона, що приймає, забезпечуватиме викладачів житлом та заробітною платою відповідно до законодавства своєї держави.

Сторона, що приймає, надаватиме викладачеві, якого запрошує на роботу, сприяння в оформленні візи, посвідки на проживання та ін.

Стаття 6

Медичне обслуговування осіб, які прибувають на навчання, стажування, викладацьку роботу, забезпечується відповідно до чинного законодавства Сторони, що приймає.

Учасники обмінів - студенти, аспіранти, стажисти, викладачі - також повинні мати медичну страховку, дійсну для Сторони, що приймає.

Стаття 7

Сторони сприятимуть розширенню і поглибленню співробітництва у сфері загальної середньої освіти. З цією метою Сторони:

• створять спільну робочу групу з розробки навчальних матеріалів для середньої школи з української мови і літератури та китайської мови і літератури;

• розширять обміни учнями та вчителями загальноосвітніх навчальних закладів України і Китайської Народної Республіки;

• вивчать можливість проведення учнівських предметних олімпіад.

Стаття 8

Сторони сприятимуть вивченню мови, літератури, історії, географії та культури держав Сторін шляхом заохочення діяльності існуючих та започаткування нових Центрів української мови в Китайській Народній Республіці та Інститутів Конфуція в Україні.

Стаття 9

Загальні організаційні, фінансові та інші, необумовлені цією Угодою питання академічних обмінів, будуть вирішуватися шляхом переговорів дипломатичними каналами.

Стаття 10

У період дії цієї Угоди з метою здійснення контролю за виконанням Угоди та оцінки результатів співробітництва Сторони щорічно обмінюватимуться делегаціями у кількості 6 осіб терміном до 7 днів.

Час і місце таких зустрічей визначатимуться дипломатичними каналами.

Стаття 11

Кожна зі Сторін заохочуватиме учнів і студентів своєї країни для участі в освітніх і культурних заходах, що проводить інша Сторона.

Стаття 12

Сторони надаватимуть можливість громадянам обох країн здобувати освіту у вищих навчальних закладах держав Сторін за умови оплати за навчання згідно з національним законодавством держав Сторін.

Стаття 13

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть її невід'ємну частину.

Стаття 14

Спірні питання щодо тлумачення і застосування положень цієї Угоди між Сторонами вирішуватимуться дипломатичними каналами шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 15

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і буде чинною протягом 5 років. За згодою Сторін, оформленій у письмовому вигляді, термін дії угоди може бути продовжено на наступний 5-річний період.

Кожна зі Сторін має право передати іншій Стороні письмове повідомлення про припинення дії угоди дипломатичними каналами. Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання письмового повідомлення.

У разі припинення дії цієї Угоди, її положення продовжуватимуть застосовуватись до всіх заходів, узгоджених та розпочатих в період дії Угоди, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Вчинено в м. Санья 28 березня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, китайською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні, перевага надаватиметься тексту, викладеному російською мовою.

За Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту
України

(підпис)

Євген СУЛІМА


За Міністерство освіти
Китайської Народної
Республіки

(підпис)

Хао ПІНвгору