Документ 156_094, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.09.2013

УГОДА
між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в архівній сфері

Дата підписання:

10.09.2013

Дата набрання чинності для України:

10.09.2013

Державна архівна служба України та Державне архівне управління Китайської Народної Республіки, далі - Сторони,

виходячи з принципів, викладених в Угоді між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про створення Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки від 20 листопада 2011 року,

беручи до уваги взаємне прагнення до встановлення та розвитку співробітництва між архівними установами держав Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво на основі рівноправності, взаємності, із дотриманням законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Китайська Народна Республіка.

Стаття 2

Сторони сприятимуть дослідженню та поповненню фондів державних архівів України та Китайської Народної Республіки копіями документів з історії народів держав Сторін. З цією метою Сторони здійснюватимуть обмін копіями цих документів на взаємовигідних умовах.

Стаття 3

Сторони здійснюватимуть взаємний обмін науковою літературою та документами, опублікованими архівними установами України та Китайської Народної Республіки (методичні рекомендації, довідники, путівники, збірники архівних документів, матеріали міжнародних семінарів та симпозіумів, інші матеріали).

Стаття 4

Сторони розвиватимуть обмін досвідом роботи між архівними установами за напрямами діяльності державних архівів, що їх цікавлять. З цією метою Сторони обмінюватимуться інформацією з проблемних питань архівної справи та здійснюватимуть обмін спеціалістами на взаємній основі.

Витрати на проїзд делегації в обидва кінця бере на себе Сторона, що направляє. Квота обміну буде встановлюватися щорічно в останні три місяці поточного року відповідно до домовленостей між Сторонами.

Стаття 5

Сторони здійснюватимуть спільні публікації архівних документів та організовуватимуть спільні виставки, відповідно до тематики, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому Сторони письмово погоджують умови у кожному конкретному випадку.

Стаття 6

Сторони сприятимуть взаємній участі архівістів у конференціях, семінарах з архівної справи, організованих архівними установами держав Сторін.

Стаття 7

Співробітництво у рамках цієї Угоди не перешкоджатиме іншим формам діяльності у сфері архівів, що здійснюватимуться Сторонами за взаємною згодою.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Угода діятиме впродовж трьох років і автоматично продовжуватиметься на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менше ніж за три місяці до закінчення чергового періоду не поінформує у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Пекін 10.9.2013 року в двох примірниках, кожний українською, китайською та російською мовою, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Державну архівну
службу України(підпис)


За Державне
архівне управління
Китайської Народної
Республіки

(підпис)вгору