Документ 156_092, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.11.2012

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Генеральним управлінням преси та публікацій Китайської Народної Республіки

Дата підписання:

23.11.2012

Дата набрання чинності для України:

23.11.2012

Державний комітет телебачення і радіомовлення України і Генеральне управління преси та публікацій Китайської Народної Республіки далі - Сторони,

з метою зміцнення взаєморозуміння між народами України і Китайської Народної Республіки;

прагнучи до подальшого розвитку співробітництва Сторін у сфері видавничої справи і преси;

виходячи з необхідності створення умов для широкого й вільного поширення інформації про політичне, соціальне, економічне та культурне життя держав Сторін, відповідно до законодавства держав Сторін;

після взаємних консультацій, домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть створенню належних умов для широкого й вільного поширення інформації для подальшого поглиблення знань про життя народів держав Сторін.

Стаття 2

Сторони сприятимуть співробітництву і розвитку галузі видавничої справи і преси на рівноправній та взаємовигідній основі.

Умови та форми такого співробітництва визначатимуться безпосередньо його учасниками у відповідних угодах між ними.

Стаття 3

Сторони сприятимуть налагодженню зв'язків між спеціалістами галузі видавничої справи і преси та відповідних науково-технічних галузях для обговорення питань, що становлять професійний інтерес, а також сприятимуть їх участі у різних семінарах та конференціях, що проходять в державах Сторін.

Стаття 4

Сторони обмінюватимуться інформацією та матеріалами про розвиток галузі видавничої справи і преси у своїх державах.

Стаття 5

Сторони сприятимуть обміну представниками галузі видавничої справи і преси.

Стаття 6

Сторони сприятимуть співробітництву між організаціями галузі видавничої справи і преси їхніх держав у перекладі, видавництві та розповсюдженні літературних творів, а також інших політичних, економічних, історичних, наукових та технологічних видань учасників.

Умови та форми такого співробітництва визначатимуться безпосередньо його учасниками - організаціями галузі видавничої справи і преси держав Сторін, шляхом підписання відповідних угод, базуючись на консенсусі у відповідності до національного законодавства.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть виробництво спільної продукції в галузі видавничої справи і преси.

Таке виробництво має здійснюватися на підставі угод між його безпосередніми учасниками (організаціями галузі видавничої справи і преси держав Сторін).

Стаття 8

Кожна із Сторін сприятиме інвестиційній діяльності в своїй державі організаціям галузі видавничої справи і преси із держави іншої Сторони відповідно до національного законодавства.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які складатимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 10

Ця Угода не впливатиме на права та обов'язки Сторін за іншими міжнародними договорами.

Стаття 11

Спори, що виникатимуть при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Правові відносини, які виникатимуть в ході реалізації цієї Угоди, регулюватимуться нормами національного законодавства держав Сторін.

Стаття 12

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Угода укладається на п'ять років та автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не надішле іншій Стороні дипломатичними каналами письмового повідомлення про свій намір припинити її дію в термін не пізніше шести місяців до закінчення відповідного періоду дії Угоди.

Припинення дії Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів і програм, погоджених на підставі цієї Угоди та не завершених на дату припинення її дії, якщо Сторони не домовляться про це письмово.

Учинено в Києві, Україна 23 листопада 2012 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення невідповідності щодо тлумачення положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту викладеного англійською мовою.

За Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України

(підпис)


За Генеральне управління
преси та публікацій Китайської
Народної Республіки

(підпис)вгору