Документ 156_090, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.11.2011

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Головним державним управлінням радіомовлення, кінематографії та телебачення Китайської Народної Республіки у сфері телебачення і радіомовлення

Дата підписання:

14.11.2011

Дата набрання чинності для України:

14.11.2011

Державний комітет телебачення і радіомовлення України і Головне державне управління радіомовлення, кінематографії та телебачення Китайської Народної Республіки (далі - Сторони),

з метою зміцнення взаєморозуміння між народами України і Китайської Народної Республіки та підвищення рівня їх взаємної поінформованості;

прагнучи до подальшого розвитку Сторін і зміцнення їх співробітництва;

виходячи з необхідності створення умов для широкого й вільного поширення інформації про політичне, соціальне, економічне та культурне життя держав Сторін, відповідно до законодавства держав Сторін;

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть створенню належних умов для широкого й вільного поширення інформації для подальшого поглиблення знань про життя народів своїх держав.

Стаття 2

Сторони сприятимуть налагодженню та подальшому розвитку рівноправного й взаємовигідного співробітництва у сфері телебачення і радіо.

Умови та форма такого співробітництва визначатиметься безпосередньо його учасниками у відповідних угодах між ними.

Стаття 3

Сторони заохочуватимуть обмін спеціалістами в галузі телебачення і радіомовлення та відповідних науково-технічних галузях для обговорення питань, що становлять професійний інтерес, а також сприятимуть їх участі у різних семінарах та конференціях, що проходять в їх державах.

Стаття 4

Сторони обмінюватимуться інформацією та матеріалами про розвиток телебачення і радіомовлення у своїх державах.

Стаття 5

Сторони надаватимуть допомогу обміну журналістами та знімальними групами аудіовізуальних засобів масової інформації у сфері телебачення і радіомовлення Сторін.

Стаття 6

Сторони заохочуватимуть їх теле- і радіоорганізації до обміну та трансляції теле- і радіопрограмам, що ознайомлюють з політикою, економікою, суспільством, культурою і спортивним життям та з нагоди річниць їх національного дня (24 серпня для України і 1 жовтня для Китайської Народної Республіки), що кратні п'яти.

Умови обміну визначатимуться безпосередньо його учасниками - аудіовізуальними засобами масової інформації у сфері телебачення і радіомовлення Сторін, які підписують угоди, відповідно, до свого рішення та досягнення консенсусу, базуючись на законах та нормативних актах своїх держав.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть спільне виробництво теле- і радіопрограм.

Таке виробництво має здійснюватися на підставі угод між його безпосередніми учасниками (аудіовізуальними засобами масової інформації у сфері телебачення і радіомовлення Сторін).

Стаття 8

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода не впливатиме на права та обов'язки, взяті Сторонами, за іншими міжнародними договорами.

Стаття 10

Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Правові відносини, які виникатимуть в ході реалізації цієї Угоди, регулюватимуться нормами національного законодавства держав Сторін.

Стаття 11

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Угода укладається терміном на п'ять років. Дія Угоди автоматично пролонговуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не надішле іншій Стороні дипломатичними каналами письмового повідомлення про свій намір припинити її дію в термін не пізніше шести місяців до закінчення відповідного періоду дії Угоди.

Припинення дії Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів і програм, погоджених на підставі цієї Угоди та не завершених на момент припинення її дії, якщо Сторони не домовляться про це письмово.

Вчинено в м. Київ 14 листопада 2011 року у двох примірниках, Угода написана українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеного англійською мовою.

За Державний
комітет телебачення
і радіомовлення України
(підпис)


За Головне державне
управління радіомовлення,
кінематографії
та телебачення
Китайської Народної
Республіки

(підпис)вгору