Документ 156_086, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.04.2011

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Китайської Народної Республіки з питань спільного будівництва агротехнопарку


Дата підписання:

20.04.2011


Дата набрання чинності для України:

20.04.2011

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства Китайської Народної Республіки (далі - Сторони), прагнучи створити сприятливі умови для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства

на основі двосторонньої Угоди про співробітництво в галузі сільського господарства, підписаної 12 квітня 2007 року, з метою розширення взаємовигідного співробітництва у галузі сільського господарства та сільськогосподарської техніки, виходячи з необхідності створення сприятливих умов для розвитку торгівлі та втілення інвестиційного проекту у галузі сільського господарства, Сторони, шляхом дружніх переговорів, досягли згоди щодо створення китайського-українсько технологічного парку в агропромисловій сфері (далі Агротехнопарк), і

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства держав Сторін повинні докласти всіх зусиль щодо сприяння взаємовигідному економічному, інвестиційному та науковому співробітництву між країнами, які діють у галузі сільського господарства.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво та обмін за такими напрямами:

2.1) Біотехнології та обмін науковим дослідом;

2.2) Кормовиробництво;

2.3) Виробництво препаратів для ветеринарних потреб;

2.4) Вирощування сільськогосподарських культур та тваринництво;

2.5) Харчова та переробна промисловість, олійнопереробне виробництво;

2.6) Маркетинг сільськогосподарської продукції та матеріалів.

Інші можливі напрямки співробітництва можуть бути визначені за згодою Сторін.

Стаття 3

Сторони повинні діяти відповідно до норм чинного національного законодавства, а також міжнародних договорів, членами яких є Сторони, при проведенні обміну та торгівлі рослинницькою і тваринницькою продукцією, технікою та інших товарів, а також пов'язаних з цим заходів. Співробітництво Сторін здійснюватиметься відповідно до цього Меморандуму, а також узгоджених робочих програм, в яких будуть конкретизовані зміст, форма, обсяг співпраці, фінансування та інші окремі заплановані заходи.

Стаття 4

Сторони домовилися призначити відповідні структури Сторін з метою вжиття спільних заходів щодо здійснення будівництва Агротехнопарку на території України, які будуть виписані в окремому протоколі (або Угоді) до цього Меморандуму. До компетенції та обов'язків відповідних структур належить: розробка та розгляд конкретних проектів та здійснення інвестиційної діяльності в рамках проекту щодо створення українсько-китайського технологічного парку в агропромисловій сфері, а також вирішення потенційних проблем при співробітництві.

Стаття 5

Китайська сторона буде рекомендувати компетентні китайські підприємства для залучення інвестицій у Агро технопарк. Механізм залучення інвестицій та подальші кроки співробітництва визначатимуться в окремих протоколах (або Угодах), програмах, які становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 6

До цього Меморандуму за письмовою згодою обох Сторін можуть вноситися зміни і доповнення. Спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням і виконанням цього Меморандуму, вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум укладається строком на 5 (п'ять) років та набирає чинності з дня її підписання. Дія його автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін в письмовій формі дипломатичними каналами не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити його дію не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного строку.

Вчинено в м. Київ 20 квітня 2011 року в двох примірниках українською, китайською та англійською мовами. Всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство аграрної політики та продовольства України

(підпис)


За Міністерство сільського господарства Китайської Народної Республіки

(підпис)вгору