Документ 156_084, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.06.2011

              Меморандум 
про взаєморозуміння в енергетичній сфері
між Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України та Державним Управлінням
з енергетики Китайської Народної Республіки

Дата підписання: 20.06.2011 Дата набрання чинності для України: 20.06.2011
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та
Державне Управління з енергетики Китайської Народної Республіки
(далі - "Сторони"),
сприяючи розвитку співробітництва між Україною та Китайською
Народною Республікою в енергетичній сфері, ґрунтуючись на
принципах рівності та взаємної вигоди;
визначаючи важливість стабільного розвитку двостороннього
співробітництва;
враховуючи важливість енергетичного сектору для економічного
та соціального розвитку країн;
беручи до уваги світові тенденції кооперації в процесі
реалізації міжнародних проектів в енергетичній галузі;
домовилися про таке:
Стаття 1
Метою цього Меморандуму є встановлення основ для
співробітництва Сторін в енергетичній сфері з урахуванням
національних інтересів України та КНР.
Стаття 2
Співробітництво включатиме такі напрями:
- спільна участь у реалізації проектів в нафтогазовій сфері;
- періодичний обмін інформацією щодо енергетичних об'єктів,
які передбачаються для будівництва та модернізації і реконструкції
на території країн на тендерній або іншій основі;
- у сфері мирного використання ядерної енергії, відповідно до
угоди щодо мирного використання ядерної енергії, що буде укладена
між Україною і КНР.
Стаття 3
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься в таких
формах:
- для реалізації положень Меморандуму, зазначених у Статті 2
цього Меморандуму, Сторони домовились створити спільну Робочу
групу з питань енергетики, яка складається з представників
відповідних міністерств та організацій держав Сторін та проводить
засідання щорічно перед засіданням Міжурядової
Українсько-Китайської комісії з питань торгівельно-економічного
співробітництва почергово у Києві та Пекіні, якщо Сторони не
домовляться про інше;
- Сторони сприятимуть участі господарюючих суб'єктів у
національних міжнародних і спеціалізованих виставках, ярмарках та
ін. заходах у сфері енергетики, що проводитимуться в Україні та
КНР;
- Сторони сприятимуть підвищенню кваліфікації кадрів шляхом
участі у семінарах, конференціях, засіданнях круглих столів та
ін., що проходитимуть в Україні та КНР;
- або у інших формах, визначених за взаємною згодою Сторін.
Стаття 4
Співробітництво між Сторонами здійснюються без порушень прав
і зобов'язань України та Китайської Народної Республіки за
міжнародними угодами, та відповідно до чинного законодавства
держав Сторін.
Стаття 5
Будь-яка розбіжність у тлумаченні або застосуванні положень
цього Меморандуму вирішуватиметься Сторонами шляхом проведення
переговорів і консультацій.
Стаття 6
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде
чинним протягом 5 років. Термін дії Меморандуму може бути
подовжений Сторонами на аналогічний період після попередньої
оцінки його ефективності.
Доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою
Сторін шляхом письмового обміну повідомленнями. Доповнення
оформлюються Протоколами, які є невід'ємною частиною цього
Меморандуму та набирають чинності з дати підписання.
Вчинено в м. Київ 20 червня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому
три тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст
викладений англійською мовою.
За Міністерство За Державне Управління
енергетики та вугільної з енергетики Китайської
промисловості України Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору