Документ 156_083, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.06.2011

               Протокол 
між Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України та Міністерством комерції
Китайської Народної Республіки про періодичний обмін
орієнтовними переліками експортно-імпортних
товарів двосторонньої торгівлі

Дата підписання: 20.06.2011 Дата набрання чинності для України: 20.06.2011
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та
Міністерство комерції Китайської Народної Республіки (надалі
"Сторони"), на підставі спільного прагнення до подальшого розвитку
довгострокових і стабільних торгових відносин між двома державами,
беручи до уваги оголошення двома державами про встановлення і
розвиток відносин стратегічного партнерства, враховуючи очевидну
взаємодоповнюваність економік України та Китаю, виходячи з
позитивного бажання і актуального прагнення суб'єктів
господарювання двох держав до розширення торговельно-економічного
співробітництва, з урахуванням необхідності подальшого зміцнення
взаємодії, виявлення можливості торговельного співробітництва,
безперервного збагачення і вдосконалення структури двосторонньої
торгівлі, та сприяння збалансованому розвитку
українсько-китайської торгівлі для створення міцного матеріального
фундаменту розвитку відносин між двома державами, домовилися про
наступне:
Стаття 1
Сторони, ґрунтуючись на засадах рівноправності і взаємної
вигоди, виходячи з принципів ринкової економіки, готові вжити
активних заходів по просуванню торговельної співпраці між двома
державами.
В якості конкретного заходу, Сторони домовилися про обмін
орієнтовними переліками експортно-імпортних товарів (далі
"Перелік") один раз на кожні 3 роки.
Стаття 2
Перелік, що носить рекомендаційний характер для суб'єктів
господарювання України і Китаю, не є обов'язковим і не визначає
обсяг та суму товарів при імпорті та експорті, а також їх термін
реалізації при проведенні торговельних операцій.
Двостороння торгівля включає, але не обмежує дані товари в
Переліку.
Стаття 3
У перелік включені переважні експортні товари двох держав і
товари, які одна держава бажає імпортувати з іншої.
Перелік є відкритим, Сторони за підсумками консультацій
можуть вносити до нього зміни і доповнення у письмовому вигляді
відповідно до реальної ситуації.
Стаття 4
Сторони домовились стосовно погодження змісту Переліку та
обміну думками про реалізацію торгівлі товарами, наведеними в
Переліку, в рамках Українсько-Китайської Підкомісії з питань
торговельно-економічного співробітництва Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки.
У період між засіданнями Підкомісії Сторони підтримують
контакти на робочому рівні.
Стаття 5
Сторони будуть створювати сприятливі умови для розширення
зв'язків ділових кіл двох держав у відповідності до змісту
Переліку. У зв'язку з цим, галузевим асоціаціям та органам, що
здійснюють стимулювання торгівлі двох держав, сторони рекомендують
зміцнювати взаємодію, безперервно виявляти можливості
двосторонньої торгівлі, розширювати масштаб торгівлі, підвищувати
рівень торговельного співробітництва шляхом проведення форумів з
бізнесу і інвестицій, прийняття участі в торгових, інвестиційних
та профільних виставках і ділових зустрічах, що проводитимуться в
наших державах.
Стаття 6
Цей Протокол не зачіпає прав і зобов'язань кожної із Сторін,
що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є Україна
або Китайська Народна Республіка, а також з їх членства в
міжнародних організаціях.
Стаття 7
Сторони при виникненні спорів щодо тлумачення або
застосування цього Протоколу вирішують їх шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 8
Цей Протокол набирає чинності з дати підписання і діє
5 років. Дія цього Протоколу автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін за шість місяців до
закінчення терміну його дії не повідомить у письмовій формі іншу
Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу.
Будь-яка із Сторін, що має намір припинити дію цього
Протоколу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону. Цей
Протокол припиняє дію через 6 місяців з моменту отримання однією
із Сторін письмового повідомлення.
Вчинено 20 червня 2011 у м. Києві в двох примірниках, кожний
українською, китайською та російською мовами, причому всі тексти
мають однакову силу. У разі розбіжностей у тлумаченні положень
Протоколу, текст російською мовою має переважну силу.
За Міністерство За Міністерство
економічного розвитку комерції Китайської
і торгівлі України Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору