Документ 156_079, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.04.2011

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Китайської Народної Республіки про створення
Комісії зі співробітництва між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки

Дата підписання: 20.04.2011 Дата набрання чинності для України: 20.04.2011
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки (далі -
Сторони),
з метою підвищення ефективності українсько-китайської
співпраці та забезпечення двосторонньої взаємодії у
торговельно-економічній, науково-технічній, культурній, космічній,
сільськогосподарській, освітянській та інших сферах,
надаючи пріоритетного значення зміцненню та розширенню
двосторонньої співпраці на основі принципів рівності і взаємної
вигоди,
виходячи з необхідності створення постійного механізму
здійснення широкої співпраці між Сторонами у різних сферах,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Сторони створюють Комісію зі співробітництва між Урядом
України та Урядом Китайської Народної Республіки (далі - Комісія).
2. Основними формами діяльності Комісії є засідання Комісії
та Підкомісій. Засідання Комісії та Підкомісій проводяться по
черзі в Україні та у Китайській Народній Республіці. Засідання
Комісії проводиться раз на два роки, Підкомісій - залежно від
фактичного стану співпраці у галузі - раз на два роки або раз на
рік. У разі необхідності співголови Комісії кожної зі Сторін
можуть скликати позачергові засідання. Порядок денний кожного
засідання погоджується і затверджується Секретаріатами Сторін за
два місяці до його проведення.
Стаття 2
Комісія є координаційним органом сприяння двосторонній
співпраці. Основними функціями Комісії є:
(1) аналіз стану українсько-китайської співпраці, визначення
її пріоритетних напрямків і форм;
(2) розробка пропозицій щодо реалізації заходів, передбачених
угодами та іншими юридичними документами, підписаних між двома
державами, а також рішень Комісії;
(3) координація проектів двосторонньої співпраці в
торговельно-економічній, науково-технічній, культурній, космічній,
сільськогосподарській та освітянській сферах, а також роботи з
підготовки двосторонніх міжурядових угод;
(4) надання, в рамках чинного законодавства України і
Китайської Народної Республіки, сприяння юридичним особам двох
держав у здійсненні взаємодії в торговельно-економічній,
енергетичній, вуглевидобувній, науково-технічній, космічній,
сільськогосподарській, освітянській і культурній сферах.
Стаття 3
1. Комісія складається зі співголів (на рівні
віце-прем'єр-міністрів), заступників співголів (може
запроваджуватися кожною зі Сторін, виходячи з обставин),
керівників Секретаріатів (куруючих заступників міністрів
закордонних справ або іншого профільного міністерства), співголів
Підкомісій (на рівні заступників міністрів) та представників інших
міністерств та відомств від кожної зі Сторін. Сторони, згідно з
національним законодавством своїх держав, призначають вищезгаданих
членів Комісій, формують персональний склад національних частин
Підкомісій, а також своєчасно інформують одна одну про склад та
зміни у складі Комісії і Підкомісій.
2. На засіданнях Комісії та Підкомісій головує співголова
Сторони держави, у якій проводиться засідання. Сторони на
паритетній основі відряджають відповідні делегації для участі в
засіданнях.
3. Результати кожного засідання і рішення Комісії та
Підкомісій затверджуються у формі Протоколів, виконання положень
яких покладається на Підкомісії.
Стаття 4
1. У рамках Комісії Сторони створюють такі Підкомісії:
(1) з питань торговельно-економічного співробітництва:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі;
від Китайської Сторони: Міністерство комерції;
(2) з питань науково-технічного співробітництва:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформації;
від Китайської Сторони: Міністерство науки і техніки;
(3) з питань співробітництва в галузі культури:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Міністерство культури;
від Китайської Сторони: Міністерство культури;
(4) з питань співробітництва в космічній галузі:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Державне космічне агентство;
від Китайської Сторони: Національна космічна адміністрація;
(5) з питань співробітництва в галузі сільського
господарства:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Міністерство аграрної політики та
продовольства;
від Китайської Сторони: Міністерство сільського господарства;
(6) з питань співробітництва в галузі освіти:
Відповідальні органи:
від Української Сторони: Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту;
від Китайської Сторони: Міністерство освіти.
2. З дати набрання чинності цією Угодою припиняється
діяльність наступних двосторонніх механізмів співпраці:
(1) Міжурядової українсько-китайської комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва;
(2) Спільної українсько-китайської комісії з
науково-технічного співробітництва;
(3) Спільної українсько-китайської комісії з питань
співробітництва в галузі культури;
(4) Українсько-китайської Підкомісії у сфері дослідження і
використання космічного простору в мирних цілях;
(5) Українсько-китайської робочої групи зі співробітництва в
галузі сільського господарства.
3. За письмовою згодою Сторін, у рамках Комісії можуть
створюватися або скасовуватися постійні та тимчасові робочі
органи, у тому числі окремі Підкомісії.
Стаття 5
1. Секретаріати Комісії розміщуються у координуючому
департаменті Міністерства закордонних справ або іншого профільного
міністерства України і координуючому департаменті Міністерства
закордонних справ або іншого профільного міністерства Китайської
Народної Республіки та відповідають за підготовку засідань
Комісії, координацію роботи відповідних Підкомісій, міністерств і
відомств у процесі виконання рішень Комісії.
2. У разі необхідності, за взаємною згодою Сторін, можуть
проводитися зустрічі керівників Секретаріатів національних частин
Комісії.
Стаття 6
Витрати, пов'язані з фінансуванням перельоту учасників
засідань в державу, де проводиться засідання, та у зворотному
напрямку, проживання і харчування, покладаються на Сторону, яка
направляє своїх представників.
Сторона, на території держави якої проводиться засідання,
несе витрати, пов'язані з організацією та проведенням засідання
Комісії, транспортним обслуговуванням та іншими протокольними
заходами.
Стаття 7
Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити зміни або
доповнення до цієї Угоди у формі окремих протоколів, які є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 8
Спори між Сторонами щодо тлумачення й застосування положень
цієї Угоди вирішуються шляхом двосторонніх консультацій та
переговорів.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає прав і обов'язків Сторін, що випливають з
міжнародних договорів, які підписані Сторонами або у яких Сторони
беруть участь.
Стаття 10
З дати набрання чинності цією Угодою припиняють дію наступні
двосторонні угоди:
(1) Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної
Республіки про створення Міжурядової українсько-китайської комісії
з питань торговельно-економічного співробітництва ( 156_015 ) від
31 жовтня 1992 року;
(2) Угода між Міністерством культури і мистецтв України та
Міністерством культури Китайської Народної Республіки про
створення Спільної українсько-китайської комісії з питань
співробітництва в галузі культури ( 156_059 ) від 24 травня
2004 року.
Стаття 11
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та діє
протягом п'яти років. Її дія буде автоматично продовжена на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить
іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами про свій
намір припинити її дію. Таке повідомлення має бути надіслане не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Вчинено у м. Київ, 20 квітня 2011 року, у двох примірниках,
кожний українською, китайською та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору