Документ 156_078, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 17.05.2018, підстава - 156_001-18


{ Дію Угоди припинено на підставі Меморандуму
( 156_001-18 ) від 17.05.2018 }
Угода
про співробітництво
між Міністерством юстиції України та Міністерством
юстиції Китайської Народної Республіки

Дата підписання: 15.04.2011 Дата набрання чинності для України: 15.04.2011
Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції
Китайської Народної Республіки, далі - "Сторони",
Прагнучи укріпити дружні стосунки між двома державами,
Визначаючи, що обмін досвідом та знаннями в правовій сфері
слугуватимуть на користь двох держав,
Беручи до уваги міжнародні зобов'язання та національне
законодавство обох держав, а також функції та компетенцію Сторін,
Домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть обміну досвідом з правових питань у сфері
правосуддя, а також організації та забезпечення розповсюдження
правових знань.
Стаття 2
Сторони, в межах компетенції, розвиватимуть співробітництво
між двома державами у сфері організації виконання кримінальних
покарань. У цьому зв'язку можливий обмін делегаціями з метою
вивчення організації та функціонування інституцій виконання
покарань, а також організація та проведення семінарів, лекцій з
метою обміну досвідом щодо виправного впливу громадськості та
тюремної адміністрації.
Стаття 3
Сторони сприятимуть обміну досвідом з питань правової
допомоги, функціонування та організації роботи адвокатів і
нотаріусів, а також проведення медіації.
Стаття 4
Сторони сприятимуть обміну науковим та практичним досвідом
щодо організації та проведення судової експертизи, створенню нових
експертних методик та програмних продуктів.
Стаття 5
Сторони сприятимуть співробітництву та обміну досвідом щодо
функціонування центральних органів з питань правової допомоги у
цивільних і кримінальних справах та перевезення засуджених осіб.
Стаття 6
Сторони можуть також укладати інші угоди, які сприятимуть
розвитку співробітництва між ними в галузі юстиції та сфері
виконання кримінальних покарань.
Стаття 7
Сторони, в разі необхідності, визначатимуть обсяги
співробітництва, фінансові та організаційні питання щодо
здійснення відповідних спільних заходів.
Стаття 8
В листуванні в рамках дії цієї Угоди Сторони
використовуватимуть державну мову разом з англійським перекладом.
Стаття 9
Ця Угода набирає чинності з дати підписання та діє
необмежений час.
Кожна Сторона може денонсувати Угоду шляхом направлення іншій
Стороні дипломатичними каналами письмового повідомлення. Угода
припиняє свою дію після закінчення трьох місяців з дня одержання
останньої зі Сторін такого повідомлення.
Вчинено у місті Києві, 15 квітня 2011 року в двох
примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову силу.
У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень
цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство юстиції За Міністерство юстиції
України Китайської Народної
Республіки
(підпис) (підпис)вгору