Документ 156_069, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.10.2003

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством охорони
здоров'я України та Державною адміністрацією
традиційної китайської медицини Китайської
Народної Республіки про співробітництво
в галузі народної медицини

Дата підписання: 14.10.2003 Дата набрання чинності для України: 14.10.2003
Міністерство охорони здоров'я України та Державна
адміністрація традиційної китайської медицини Китайської Народної
Республіки (далі "Сторони"), бажаючи підтримувати і розвивати
співробітництво в галузі народної медицини, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробітництва в
галузі народної медицини на основі рівності і взаємної вигоди.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть та розширятимуть співробітництво
шляхом:
1. Сприяння організації клінічного центру народної медицини в
Україні;
2. Обміну інформацією щодо розробки законодавства в галузі
народної медицини;
3. Обміну спеціалістами та управлінським персоналом з метою
навчання в галузі народної медицини;
4. Здійснення спільних досліджень лікарських рослин і
рослинної сировини;
5. Організації семінарів і симпозіумів з питань народної
медицини;
6. Здійснення інших видів співробітництва, що спільно
погоджуються.
Стаття 3
Сторони визначать установи, відповідальні за розробку
спільних проектів.
Відповідальні установи України та КНР укладатимуть угоди з
метою реалізації цих проектів.
Стаття 4
Фінансування діяльності буде обговорено та погоджено
відповідальними установами обох Сторін на засадах рівноправності
та взаємної вигоди. Співробітництво в межах меморандуму
здійснюватиметься відповідно до наявності коштів.
Стаття 5
З метою координації своєї діяльності Сторони сприятимуть
розвиткові співробітництва з урахуванням політики Всесвітньої
організації охорони здоров'я.
Стаття 6
Сторони здійснюватимуть співробітництво в рамках цього
Меморандуму відповідно до чинного законодавства обох держав.
Стаття 7
Розбіжності щодо тлумачення статей зазначеного Меморандуму
вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій.
Стаття 8
Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною згодою Сторін і оформляються окремими протоколами, що
складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму. Протоколи
набувають чинності в такому ж порядку як і Меморандум, згідно з
положеннями статті 9 цього Меморандуму.
Стаття 9
Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання і
укладається строком на 5 (п'ять) років. Дія цього Меморандуму
автоматично подовжується на наступні п'ятирічні періоди. Кожна зі
Сторін може в будь-який час припинити дію цього Меморандуму шляхом
повідомлення у письмовій формі іншої Сторони про свій намір.
Цей Меморандум втрачає чинність через 6 (шість) місяців з
дати отримання однією Стороною такого письмового повідомлення.
Вчинено у м. Пекіні 14 жовтня 2003 року у двох примірниках
українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму перевага надається тексту, викладеному англійською
мовою.
За Міністерство охорони За Державну адміністрацію
здоров'я України традиційної медицини Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору