Документ 156_063, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.04.2001

               Протокол 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки про внесення змін та доповнень до
"Угоди між Урядом України та Урядом Китайської
Народної Республіки про співробітництво у
військово-технічній галузі"

Дата підписання: 18.04.2001 Дата набрання чинності: 18.04.2001
Уряд (Кабінет Міністрів) України та Уряд Китайської Народної
Республіки (далі - Сторони),
виходячи з подальшого розвитку військово-технічного
співробітництва між обома країнами,
домовилися про внесення приведених нижче зміни та доповнення
до "Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки про співробітництво у військово-технічній галузі"
( 156_055 ) (далі - Угода):
1. В Статті 1 назву уповноважених організацій викласти в
наступній редакції:
"з Української сторони - Міністерство оборони України та
Державний комітет промислової політики України;
з Китайської сторони - Головне управління міжнародного
співробітництва Головного управління озброєння та військової
техніки Народно-визвольної армії Китаю".
2. До Статті 4 додати абзац 3 в наступній редакції: "З метою
реалізації відповідних положень Угоди Сторони домовились створити
Міжурядову українсько-китайську координаційну комісію з питань
військово-технічного співробітництва" (далі - Комісія).
Комісія протягом узгодженого Сторонами терміну розробляє
Положення про її діяльність".
Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди ( 156_055 ) і
набуває чинності з моменту його підписання.
Вчинено у місті Києві 18 квітня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською, китайською і російською мовами, при цьому
український та китайські тексти є автентичними, російський текст є
робочим.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД КИТАЙСЬКОЇ
УКРАЇНИ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
(підпис) (підпис)
генерал-полковник генерал-полковник
О.О.СТЕЦЕНКО ЦАО ГАНЧУАНЬвгору