Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про взаємні поїздки громадян
Угода Кабінету Міністрів України; Китай; Міжнародний документ від 31.10.1992
Документ 156_052, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2002

               Угода 
між Урядом України і Урядом Китайської
Народної Республіки про взаємні
поїздки громадян
{ Документ отримано зі змінами,
внесеними на 19.07.2001 та 01.04.2002 }
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 151 ( 151-93-п ) від 02.03.93 }

Дата підписання: 31.10.92 р.
Дата набуття чинності: 02.03.93 р.

Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, надалі
"держави Договірних Сторін",
в інтересах сприяння зручності спілкування громадян двох
держав, на основі принципів рівноправності і взаємної вигоди,
шляхом дружніх угод, укладаючи цю Угоду з питань взаємних поїздок
громадян обох держав,
домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які володіють
дійсними дипломатичними, службовими паспортами та паспортами
моряка, а також особи, внесені до цих паспортів, в'їжджають,
виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави
іншої Договірної Сторони без віз.
Власники вищезгаданих паспортів, які перебуватимуть на
території держави іншої Договірної Сторони терміном більше ніж 90
діб з дня перетину державного кордону держави в'їзду, мають, у
відповідності з законодавством держави іншої Договірної Сторони,
виконати необхідні візові формальності в уповноважених
компетентних органах.
2. У паспорти можуть бути внесені тільки неповнолітні діти
власників паспортів. Фотокартки осіб, які внесені, повинні бути
наклеєні в ті ж самі паспорти, крім дітей дошкільного віку.
Стаття 2
Громадяни держав Договірних Сторін, на яких розповсюджується
дія статті 1 цієї Угоди, можуть в'їжджати, виїжджати або прямувати
транзитом через територію держави іншої Договірної Сторони через
прикордонні пункти, відкриті для міжнародного пасажирського
сполучення, і зобов'язані здійснювати необхідні формальності
згідно з правилами компетентних органів цієї країни.
Стаття 3
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони під час
перебування на території держави іншої Договірної Сторони
зобов'язані дотримуватись законів і правил цієї Сторони.
2. Громадяни держави однієї Договірної Сторони зобов'язані
реєструватися згідно з відповідними правилами держави іншої
Договірної Сторони, якщо строк їхнього перебування перевищує 30
днів.
Стаття 4
Кожна з держав Договірних Сторін, у випадку службових поїздок
її офіційних осіб на рівні заступників міністрів Уряду і вище,
офіцерів з військовими званнями генералів і вище до держави іншої
Договірної Сторони, повинна заздалегідь по дипломатичних каналах
повідомляти про це її відповідні органи.
Стаття 5
Ця Угода не обмежує права обох Сторін відмовляти у в'їзді або
припиненні перебування на своїй території "персони нон грата" і
неприйнятних осіб держави іншої Договірної Сторони, не
зобов'язуючи їх мотивувати своє рішення.
Стаття 6
1. Дипломатичні представництва і консульські установи держави
однієї Договірної Сторони мають право оформлювати багаторазові
ділові візи терміном дії до 1 (одного) року громадянам держави
іншої Договірної Сторони за наявності запрошення або інших
документів, що підтверджують їх бізнесову мету поїздки, а також
ноти з проханням оформити візу від Консульського департаменту
Міністерства Закордонних Справ держави іншої Договірної Сторони.
2. Дипломатичні представництва і консульські установи держави
однієї Договірної Сторони оформлюватимуть колективні візи
громадянам держави іншої Договірної Сторони, які прямують на її
територію з метою туризму.
Стаття 7
1. Держави Договірних Сторін можуть тимчасово припинити
застосування деяких або всіх положень цієї Угоди з причин
громадського порядку, державної безпеки чи громадського здоров'я.
Однак до прийняття чи відміни цих заходів кожна з держав
Договірних Сторін повинна своєчасно по дипломатичних каналах
інформувати державу іншої Договірної Сторони.
2. Держави Договірних Сторін за взаємною згодою можуть
вносити доповнення і зміни в положення цієї Угоди шляхом обміну
нотами.
Стаття 8
1. Держави Договірних Сторін повинні на протязі 30 днів з дня
підписання цієї Угоди по дипломатичних каналах обмінятися зразками
паспортів, передбачених статтею 1 цієї Угоди.
2. У разі, коли одна з держав Договірних Сторін обновлює
вищезгадані зразки, вона повинна за 30 днів до їх введення
повідомити про це державу іншої Договірної Сторони і подати по
дипломатичних каналах нові зразки паспортів.
Стаття 9
Ця Угода підлягає затвердженню у відповідності до
законодавства кожної із держав Договірних Сторін і набуде чинності
на 31 день з дня обміну нотами, що підтверджують її затвердження.
Стаття 10
Ця Угода укладена на невизначений строк. Якщо одна з держав
Договірних Сторін має намір припинити дію цієї Угоди, то вона
повинна повідомити в письмовій формі по дипломатичних каналах
державу іншої Договірної Сторони.
В цьому випадку ця Угода припиняє свою дію на 91 день з дня
одержання державою іншої Договірної Сторони вказаного
повідомлення.
Вчинено в м. Пекін 31 жовтня 1992 року у двох примірниках,
кожний на українській і китайській мовах, причому обидва тексти є
автентичними і мають однакову силу.вгору