Спільне українсько-китайське комюніке
Китай, Україна; Комюніке, Міжнародний документ від 31.10.1992
Документ 156_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Спільне українсько-китайське комюніке

Дата підписання: 31.10.1992 Дата набуття чинності: 31.10.1992
На запрошення Голови Китайської Народної Республіки Ян
Шанкуня Президент України Л.М.Кравчук здійснив офіційний візит до
Китайської Народної Республіки з 29 жовтня по 3 листопада 1992
року. Відбулися переговори і зустрічі Президента України
Л.М.Кравчука з Головою КНР Ян Шанкунем, Прем'єром Державної Ради
КНР Лі Пеном і Генеральним секретарем ЦК КПК Цзян Цземінем, які
пройшли в дружній, відвертій і діловій атмосфері. Були обговорені
стан та перспективи двосторонніх відносин, а також питання, що
становлять обопільний інтерес. Обидві Сторони погодилися заявити про наступне:
1. Народи України і Китаю поєднують традиційні дружні
зв'язки. Між Україною і Китаєм успішно розвиваються відносини
взаємовигідного співробітництва. Як дружні держави, вони
підтверджують своє прагнення розбудовувати відносини на основі
принципів взаємної поваги суверенітету і територіальної
цілісності, взаємного ненападу, невтручання у внутрішні справи
одна одної, рівності та взаємної вигоди, мирного співіснування.
Вони виступають за вирішення спірних питань виключно мирними
засобами. 2. Україна і Китай проводитимуть регулярні політичні
консультації з питань, що становлять спільний інтерес. Керівники
обох держав, представники їх парламентів, урядів, міністерств,
відомств, громадських та інших організацій безпосередньо
здійснюватимуть такі контакти. 3. Обидві Сторони докладуть необхідних зусиль для подальшого
розширення і поглиблення довгострокових взаємних відносин у галузі
політики, економіки, культури та інших видах діяльності,
виступаючи за сумлінне виконання взятих на себе зобов'язань. 4. Економічне співробітництво та торгівля є важливою
складовою частиною взаємних стосунків двох держав. Обидві Сторони
укладуть відповідні угоди та вживуть належних заходів до того, щоб
забезпечити розвиток взаємовигідних торговельно-економічних
зв'язків. З цією метою вони будуть: - надавати одна одній режим найбільш сприятливої нації з
питань торговельно-економічного співробітництва; - відкривати представництва компаній, банків та інших
учасників зовнішньоекономічної діяльності на території іншої
Сторони, а також сприяти їх роботі; - розвивати інвестиційне співробітництво, створювати спільні
підприємства на території України і Китаю, а також сприяти
співробітництву учасників зовнішньоекономічних зв'язків Сторін на
ринках третіх країн; - сприяти встановленню прямих контактів між регіонами та
підприємствами обох держав, в тому числі для обміну товарами на
збалансованій основі; 5. Сторони будуть сприяти співробітництву та обмінам у галузі
культури, науки, освіти, спорту і туризму; сприятимуть
безпосереднім контактам між відповідними організаціями, групами та
приватними особами. З цією метою вони будуть: - заохочувати співробітництво між учбовими закладами,
науково-дослідними організаціями, включаючи обмін викладачами,
науковими співробітниками, студентами і аспірантами, а також
здійснювати спільні науково-дослідницькі роботи; - співробітничати в галузі радіомовлення, телебачення і
діяльності інформаційних агентств, сприяти розповсюдженню преси та
аудіовізуальних матеріалів одна одної; - розвивати співробітництво в галузі охорони здоров'я,
санітарії, гігієни та профілактики різних захворювань. 6. Сторони визнають глобальне значення охорони навколишнього
середовища. Виходячи із взаємних інтересів та з урахуванням
конкретних обставин, вони будуть здійснювати спільні акції,
проекти в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього
середовища. 7. Сторони співробітничатимуть у галузі запобігання
організованої злочинності, незаконного обігу наркотиків,
тероризму, протиправних посягань на безпеку цивільної авіації і
морського судноплавства, контрабанди, включаючи нелегальне
переміщення культурних цінностей через кордони. 8. Сторони підтримують прагнення народів своїх держав до
єдності. Україна визнає, що Уряд Китайської Народної Республіки є
єдиним законним Урядом Китаю, а Тайвань - невід'ємною частиною
території Китаю і підтверджує, що вона не буде встановлювати з
Тайванем офіційних відносин. Китайська Народна Республіка визнає незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність України. 9. Сторони відзначають, що їх позиції з основних питань
сучасності, з питань миру і розвитку, роззброєння, запобігання
гонці озброєнь, а також боротьби проти гегемонізму і диктату в
міжнародних відносинах є близькими або співпадають. Обидві держави
і надалі виступатимуть на захист миру і стабільності у різних
регіонах і в світі в цілому. 10. Сторони будуть розширювати та поглиблювати
співробітництво в рамках ООН. Вони виступають за забезпечення
ефективної реалізації цілей та принципів Статуту ООН ( 995_010 ) і
міжнародного права, за підвищення ролі ООН у справі захисту миру і
зміцнення безпеки у всьому світі, включаючи запобігання збройних
конфліктів. 11. Сторони відзначають, що кожна держава має право вибирати
свій суспільний лад, економічну модель і шляхи розвитку відповідно
до своєї специфіки та інтересів. Розбіжності у цих галузях не
повинні перешкоджати нормальним відносинам і співробітництву між
державами незалежно від їх величини та ступеню розвитку. 12. Україна і Китай знову підтверджують свою прихильність
цілям та принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і
виступають за встановлення справедливого міжнародного політичного
і економічного порядку на основі п'яти принципів мирного
співіснування.
Здійснено в м.Пекіні 31 жовтня 1992 року.
За Україну За Китайську Народну Республіку
(підпис) (підпис)вгору