Документ 156_019, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 31.10.1992


Угода
про співробітництво в галузі охорони здоров'я
і медичної науки між Міністерством охорони
здоров'я України та Міністерством охорони
здоров'я Китайської Народної Республіки

Дата підписання: 31.10.1992 Дата набуття чинності: 31.10.1992
Міністерство охорони здоров'я України і Міністерство охорони
здоров'я Китайської Народної Республіки (далі іменуються
"Сторонами") погодились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробітництва в
галузі охорони здоров'я та медичної науки на основі рівності і
взаємної вигоди, а також у відповідності до законодавства Сторін.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть співробітництво в першу чергу у таких
галузях: - серцево-судинні захворювання; - застосування методів традиційної медицини; - гігієна праці та професійні захворювання; - онкологія; - фармакологія і фармація.
Стаття 3
Сторони віддають перевагу таким формам співробітництва: а) обмін науковою інформацією; б) обмін делегаціями та фахівцями в галузі охорони здоров'я
та медичної науки; в) спільна реалізація науково-дослідних програм; г) участь фахівців у міжнародних конференціях, що проводяться
кожною із Сторін; д) організація спільних семінарів, симпозіумів та
конференцій; є) обмін аспірантами та клінічними ординаторами.
Стаття 4
Щорічний обмін фахівцями для організації спільних досліджень
не перевищуватиме з кожної Сторони 60 людино-тижнів. Кожна із
Сторін надаватиме необхідну інформацію, включаючи біографічні
дані, посаду, спеціальність, програму роботи і знання мови своїх
фахівців, запланованих для візиту в другу країну, не менш ніж за 3
місяці до візиту, котрий передбачається. Після отримання такої
інформації Сторона, що приймає, повинна своєчасно підтвердити
строки візиту.
Стаття 5
Для успішного виконання всіх цілей, вказаних у цій Угоді,
обидві Сторони створять постійні робочі групи. Постійні робочі
групи зустрічатимуться періодично почергово в кожній із країн.
Стаття 6
Сторони координуватимуть свою діяльність у галузі
співробітництва з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та
іншими міжнародними організаціями з метою підвищення ефективності
діяльності цих організацій.
Стаття 7
Сторони здійснюватимуть співробітництво на безвалютній та
еквівалентній основі. За винятком особливо обумовлених випадків,
направляюча Сторона сплачуватиме витрати за міжнародний проїзд до
приймаючої Сторони і у зворотному напрямку, а приймаюча Сторона
сплачуватиме витрати за переїзд на території країни, проживання,
включаючи харчування та добові, спеціалістам, що приїздять.
Стаття 8
Необхідну безкоштовну медичну допомогу особам, котрі приїхали
в рамках цієї Угоди, у випадку гострого захворювання або нещасного
випадку в період їх перебування надаватиме приймаюча Сторона.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє
протягом 5 (п'яти) років. Строк її дії автоматично
продовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із
Сторін не зробить письмову заяву про своє рішення припинити дію
цієї Угоди не менш ніж за 6 місяців до погодженої дати припинення
її дії.
Здійснено 31 жовтня 1992 року в м.Пекіні у двох примірниках,
кожний українською і китайською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство охорони За Міністерство охорони
здоров'я України здоров'я Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору