Документ 156_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Угода
між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки
про культурне співробітництво

 
     Дата підписання: 31.10.1992
     Дата набуття чинності: 31.10.1992
 
     Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, які надалі іменуються "Сторонами",
     з метою зміцнення дружніх відносин і розвитку культурного співробітництва між двома країнами
     домовились про таке:
 
Стаття 1
 
     Сторони погодились у відповідності з принципами рівності та взаємної вигоди заохочувати і підтримувати обміни та співробітництво між відповідними закладами обох країн в галузі культури, освіти, суспільних наук, спорту, видавничої справи, преси, радіомовлення, телебачення та кінематографії.
 
Стаття 2
 
     Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі культури і мистецтва, зокрема шляхом:
     - обмінів групами письменників, діячів культури і мистецтва;
     - обмінів художніми колективами та окремими виконавцями;
     - обмінів виставками.
 
Стаття 3
 
     Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі освіти в таких формах:
     - у відповідності з потребами здійснюватимуть обміни викладачами, вченими, фахівцями з метою взаємного ознайомлення із системами освіти, проводитимуть дослідні роботи і читання лекцій;
     - виходячи з потреб та можливостей, обмінюватимуться студентами, аспірантами та стажистами для навчання та стажування;
     - стимулюватимуть та підтримуватимуть встановлення безпосередніх контактів і співробітництва між вищими учбовими закладами двох країн;
     - заохочуватимуть обмін підручниками та іншою педагогічною літературою між учбовими закладами двох країн;
     - заохочуватимуть запрошення вчених та фахівців іншої Сторони, братимуть участь у міжнародних наукових конференціях, що проводяться в своїй країні.
 
Стаття 4
 
     Сторони вивчать питання про взаємне визнання дипломів, свідоцтв про освіту, вчених ступенів і звань, які видаються кожною з країн, з метою укладання Угоди про взаємне визнання дипломів та свідоцтв.
 
Стаття 5
 
     Сторони заохочуватимуть взаємний обмін літературою в галузі культури і мистецтва.
 
Стаття 6
 
     Сторони підтримуватимуть контакти та співробітництво між музеями та бібліотеками обох країн.
 
Стаття 7
 
     Сторони погодились сприяти обмінам і співробітництву в галузі преси, книговидавництва, радіомовлення, телебачення та кінематографії.
 
Стаття 8
 
     Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі суспільних наук, включаючи обміни вченими та фахівцями для вивчення досвіду та читання лекцій, а також обмін науковими матеріалами.
 
Стаття 9
 
     Сторони погодились зміцнювати зв'язки і співробітництво між спортивними організаціями обох країн і заохочувати дружні візити, змагання та обмін досвідом між спортсменами, тренерами і спортивними командами.
 
Стаття 10
 
     Для практичної реалізації цієї Угоди Сторони розроблятимуть конкретні плани співробітництва і домовлятимуться про фінансові умови їх реалізації.
     Відповідно відомства і заклади обох країн на основі цієї Угоди можуть підписувати угоди або протоколи про безпосереднє співробітництво.
 
Стаття 11
 
     Ця Угода набуває чинності від дня підписання і буде діяти протягом п'яти років.
     Угода автоматично продовжуватиметься на наступні п'ять років, якщо жодна із Сторін за 6 місяців до її закінчення не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити її дію.
 
     Здійснено в Пекіні 31 жовтня 1992 року у двох примірниках, кожний українською та китайською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України                За Уряд Китайської 
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору