Документ 156_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Угода
між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки
про культурне співробітництво

Дата підписання: 31.10.1992 Дата набуття чинності: 31.10.1992
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, які
надалі іменуються "Сторонами", з метою зміцнення дружніх відносин і розвитку культурного
співробітництва між двома країнами домовились про таке:
Стаття 1
Сторони погодились у відповідності з принципами рівності та
взаємної вигоди заохочувати і підтримувати обміни та
співробітництво між відповідними закладами обох країн в галузі
культури, освіти, суспільних наук, спорту, видавничої справи,
преси, радіомовлення, телебачення та кінематографії.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі культури і
мистецтва, зокрема шляхом: - обмінів групами письменників, діячів культури і мистецтва; - обмінів художніми колективами та окремими виконавцями; - обмінів виставками.
Стаття 3
Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі освіти в таких
формах: - у відповідності з потребами здійснюватимуть обміни
викладачами, вченими, фахівцями з метою взаємного ознайомлення із
системами освіти, проводитимуть дослідні роботи і читання лекцій; - виходячи з потреб та можливостей, обмінюватимуться
студентами, аспірантами та стажистами для навчання та стажування; - стимулюватимуть та підтримуватимуть встановлення
безпосередніх контактів і співробітництва між вищими учбовими
закладами двох країн; - заохочуватимуть обмін підручниками та іншою педагогічною
літературою між учбовими закладами двох країн; - заохочуватимуть запрошення вчених та фахівців іншої
Сторони, братимуть участь у міжнародних наукових конференціях, що
проводяться в своїй країні.
Стаття 4
Сторони вивчать питання про взаємне визнання дипломів,
свідоцтв про освіту, вчених ступенів і звань, які видаються кожною
з країн, з метою укладання Угоди про взаємне визнання дипломів та
свідоцтв.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть взаємний обмін літературою в галузі
культури і мистецтва.
Стаття 6
Сторони підтримуватимуть контакти та співробітництво між
музеями та бібліотеками обох країн.
Стаття 7
Сторони погодились сприяти обмінам і співробітництву в галузі
преси, книговидавництва, радіомовлення, телебачення та
кінематографії.
Стаття 8
Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі суспільних
наук, включаючи обміни вченими та фахівцями для вивчення досвіду
та читання лекцій, а також обмін науковими матеріалами.
Стаття 9
Сторони погодились зміцнювати зв'язки і співробітництво між
спортивними організаціями обох країн і заохочувати дружні візити,
змагання та обмін досвідом між спортсменами, тренерами і
спортивними командами.
Стаття 10
Для практичної реалізації цієї Угоди Сторони розроблятимуть
конкретні плани співробітництва і домовлятимуться про фінансові
умови їх реалізації. Відповідно відомства і заклади обох країн на основі цієї
Угоди можуть підписувати угоди або протоколи про безпосереднє
співробітництво.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності від дня підписання і буде діяти
протягом п'яти років. Угода автоматично продовжуватиметься на наступні п'ять років,
якщо жодна із Сторін за 6 місяців до її закінчення не повідомить у
письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити її дію.
Здійснено в Пекіні 31 жовтня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору