Документ 156_016, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Меморандум
взаєморозуміння між Урядом України та
Урядом Китайської Народної Республіки
з питання про мови міждержавних договорів та угод

Дата підписання: 31.10.1992 Дата набуття чинності: 31.10.1992
З метою створення правової основи відносин між двома
державами і забезпечення автентичності текстів договорів та угод,
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки (далі
іменуються "Сторонами") з питання про мови домовились про таке:
1. Міждержавні, міжурядові та міжвідомчі договори і угоди, а
також інші документи складаються українською, китайською, а також
можуть складатися російською, англійською та іншими мовами.
Підписуються тільки тексти українською і китайською мовами, при
цьому обидва тексти мають однакову силу. 2. При підготовці текстів документів можуть використовуватися
російська, англійська та інші мови як робочі мови переговорів.
Складені обома Сторонами українською та китайською мовами договори
і угоди, а також інші документи мають бути ідентичними з текстами
робочих мов відповідних договорів та угод, і всі тексти можуть
парафуватися. 3. При розбіжностях у тлумаченні положень договорів, угод або
інших документів Сторони проводять консультації на основі тексту
відповідного документа робочою мовою. 4. Положення цього Меморандуму можуть бути переглянуті або
змінені за ініціативою однієї із Сторін і згодою іншої.
Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання. Цей Меморандум складений 31 жовтня 1992 року у м.Пекіні у
двох примірниках українською, китайською і російською мовами.
За Уряд України За Уряд Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору