Документ 156_015, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 20.04.2011, підстава - 156_079


Угода
між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про створення Міжурядової українсько-китайської комісії
з питань торговельно-економічного співробітництва

{ Дію Угоди припинено. Додатково див. Угоду ( 156_079 )
від 20.04.2011 }

Дата підписання: 31.10.1992 Дата набуття чинності: 31.10.1992
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, які
надалі іменуються Договірні Сторони, з метою подальшого розвитку торговельно-економічного
співробітництва між обома країнами, що ґрунтується на принципах
дружби, рівноправ'я та взаємної вигоди, домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Договірні Сторони погодились заснувати Міжурядову
українсько-китайську комісію з питань торговельно-економічного
співробітництва, яка надалі іменується Комісія.
Стаття 2
Основними завданнями Комісії є: контроль і перевірка ходу виконання угод з питань
торговельно-економічного співробітництва між обома країнами та
відповідних домовленостей; висунення пропозицій, скерованих на сприяння стабільному
розвиткові двосторонніх торговельно-економічних відносин; вирішення питань, які можуть виникнути в
торговельно-економічній діяльності та розгляд заходів, скерованих
на подальше розширення співробітництва.
Стаття 3
Комісія складається з Голів, членів і секретарів, призначених
відповідно кожною з Договірних Сторін. В разі необхідності Сторони
можуть залучати відповідних осіб до участі в роботі чергових
засідань Комісії. Чергові засідання Комісії проводяться почергово в Україні та
Китайській Народній Республіці. Про скликання засідання та його
порядок денний Сторони домовляються завчасно.
Стаття 4
В разі необхідності Комісія може створювати робочі групи, які
діють відповідно до затверджених Комісією положень та рішень
Комісії.
Стаття 5
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде
діяти протягом п'яти років. Вона буде автоматично подовжуватися
кожного разу на наступні п'ять років, якщо одна з Договірних
Сторін не сповістить письмово іншу Договірну Сторону за шість
місяців до сплину строку дії цієї Угоди про свій намір припинити
її дію.
Здійснено в м.Пекіні 31 жовтня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За уповноваженням За уповноваженням
Уряду України Уряду Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору