Документ 156_011, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Угода
між Урядом України
і Урядом Китайської Народної Республіки
про державний кредит

 
     Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, які надалі іменуються "Договірні Сторони",
     з метою подальшого розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами на основі рівності і взаємної вигоди,
     домовились про таке:
 
Стаття 1
 
     Уряд Китайської Народної Республіки надає Урядові України державний кредит для поставок товарів в сумі, яка еквівалентна 50 млн. юанів із пільговими чотирма відсотками річних; оцінка та розрахунки по товарах здійснюються в швейцарських франках.
     В рахунок згаданого кредиту з Китайської Народної Республіки в Україну будуть поставлені в 1993 році товари, передбачені відповідним протоколом.
 
Стаття 2
 
     Уряд України погашатиме Урядові Китайської Народної Республіки основний борг по кредиту, передбаченому цією Угодою, протягом трьох років, починаючи від 1 січня 1994 року. При цьому в 1994 році погашатимуться 33 відсотки, в 1995 році - 33 відсотки, в 1996 році - 34 відсотки від загальної суми основного боргу по кредиту. Відсотки по кредиту нараховуватимуться від дати використання відповідної частини кредиту і сплачуватимуться в році, наступному за роком, за який вони нараховані.
     Останній платіж відсотків буде здійснено одночасно з останнім платежем в погашення основного боргу по кредиту.
     Датою використання відповідної частини кредиту, а також датою погашення кредиту вважатиметься дата коносаменту, штемпелю на залізничній накладній прикордонної станції країни поставщика або іншого відповідного документа.
     Погашення основного боргу і сплата відсотків по кредиту, передбаченому цією Угодою, здійснюватиметься поставками товарів з України в Китайську Народну Республіку. Конкретна номенклатура щорічно поставляємих товарів узгоджуватиметься відповідними зовнішньоторговельними організаціями обох країн за три місяці до початку року поставки товарів.
 
Стаття 3
 
     Українські зовнішньоторговельні організації та китайська зовнішньоторговельна організація (Китайська компанія по імпорту і експорту кустарно-художніх виробів), уповноважені компетентними органами своїх країн, протягом одного місяця від дня набрання цією Угодою чинності проведуть переговори і укладуть протокол про поставки товарів відповідно до цієї Угоди. В додатку 1 до згаданого протоколу будуть зазначені найменування та обсяги товарів, які поставляються з Китайської Народної Республіки в Україну, а в додатку 2 - найменування та обсяги товарів, які поставляються Україною в Китайську Народну Республіку в погашення кредиту.
 
Стаття 4
 
     Контракти на поставки товарів відповідно до цієї Угоди та згаданого протоколу укладатимуться між українськими зовнішньоторговельними організаціями та китайською зовнішньоторговельною організацією (Китайська компанія по імпорту та експорту кустарно-художніх виробів), уповноваженими компетентними органами своїх країн.
 
Стаття 5
 
     Ціни на товари, передбачені вищезазначеним протоколом, визначатимуться відповідними зовнішньоторговельними організаціями обох країн на базі цін світового ринку на відповідні товари на момент підписання контрактів.
 
Стаття 6
 
     Договірні Сторони доручать своїм відповідним органам здійснювати контроль за ходом виконання цієї Угоди.
 
Стаття 7
 
     Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів.
 
Стаття 8
 
     Ця Угода набирає чинності від моменту взаємного обміну Договірними Сторонами повідомленнями про виконання відповідних процедур, передбачених законами та правилами їх країн і діятиме до повного виконання зобов'язань, які випливають з неї для обох Сторін.
 
     Здійснено в м.Пекіні 31 жовтня 1992 року в двох примірниках, кожний українською та китайською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За уповноваженням               За уповноваженням 
Уряду України Уряду Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору