Документ 156_011, поточна редакція — Підписання від 31.10.1992


Угода
між Урядом України
і Урядом Китайської Народної Республіки
про державний кредит

Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, які
надалі іменуються "Договірні Сторони", з метою подальшого розвитку торговельно-економічних відносин
між двома країнами на основі рівності і взаємної вигоди, домовились про таке:
Стаття 1
Уряд Китайської Народної Республіки надає Урядові України
державний кредит для поставок товарів в сумі, яка еквівалентна 50
млн. юанів із пільговими чотирма відсотками річних; оцінка та
розрахунки по товарах здійснюються в швейцарських франках. В рахунок згаданого кредиту з Китайської Народної Республіки
в Україну будуть поставлені в 1993 році товари, передбачені
відповідним протоколом.
Стаття 2
Уряд України погашатиме Урядові Китайської Народної
Республіки основний борг по кредиту, передбаченому цією Угодою,
протягом трьох років, починаючи від 1 січня 1994 року. При цьому в
1994 році погашатимуться 33 відсотки, в 1995 році - 33 відсотки, в
1996 році - 34 відсотки від загальної суми основного боргу по
кредиту. Відсотки по кредиту нараховуватимуться від дати
використання відповідної частини кредиту і сплачуватимуться в
році, наступному за роком, за який вони нараховані. Останній платіж відсотків буде здійснено одночасно з останнім
платежем в погашення основного боргу по кредиту. Датою використання відповідної частини кредиту, а також датою
погашення кредиту вважатиметься дата коносаменту, штемпелю на
залізничній накладній прикордонної станції країни поставщика або
іншого відповідного документа. Погашення основного боргу і сплата відсотків по кредиту,
передбаченому цією Угодою, здійснюватиметься поставками товарів з
України в Китайську Народну Республіку. Конкретна номенклатура
щорічно поставляємих товарів узгоджуватиметься відповідними
зовнішньоторговельними організаціями обох країн за три місяці до
початку року поставки товарів.
Стаття 3
Українські зовнішньоторговельні організації та китайська
зовнішньоторговельна організація (Китайська компанія по імпорту і
експорту кустарно-художніх виробів), уповноважені компетентними
органами своїх країн, протягом одного місяця від дня набрання цією
Угодою чинності проведуть переговори і укладуть протокол про
поставки товарів відповідно до цієї Угоди. В додатку 1 до
згаданого протоколу будуть зазначені найменування та обсяги
товарів, які поставляються з Китайської Народної Республіки в
Україну, а в додатку 2 - найменування та обсяги товарів, які
поставляються Україною в Китайську Народну Республіку в погашення
кредиту.
Стаття 4
Контракти на поставки товарів відповідно до цієї Угоди та
згаданого протоколу укладатимуться між українськими
зовнішньоторговельними організаціями та китайською
зовнішньоторговельною організацією (Китайська компанія по імпорту
та експорту кустарно-художніх виробів), уповноваженими
компетентними органами своїх країн.
Стаття 5
Ціни на товари, передбачені вищезазначеним протоколом,
визначатимуться відповідними зовнішньоторговельними організаціями
обох країн на базі цін світового ринку на відповідні товари на
момент підписання контрактів.
Стаття 6
Договірні Сторони доручать своїм відповідним органам
здійснювати контроль за ходом виконання цієї Угоди.
Стаття 7
Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди
вирішуватимуться шляхом переговорів.
Стаття 8
Ця Угода набирає чинності від моменту взаємного обміну
Договірними Сторонами повідомленнями про виконання відповідних
процедур, передбачених законами та правилами їх країн і діятиме до
повного виконання зобов'язань, які випливають з неї для обох
Сторін.
Здійснено в м.Пекіні 31 жовтня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За уповноваженням За уповноваженням
Уряду України Уряду Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору