Документ 156_008, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 08.08.1992


Угода
між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки
про торговельно-економічне співробітництво

Дата підписання: 08.08.1992 Дата набуття чинності: 08.08.1992
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, які
надалі іменуються Договірні Сторони, маючи на меті зміцнення дружби, співробітництва і розвиток
торговельно-економічних відносин між двома країнами на
рівноправній і взаємовигідній основі, домовилися про нижченаведене:
Стаття 1
Договірні Сторони здійснять всі необхідні заходи по сприянню
безперервному і стабільному розвитку торговельно-економічних
відносин між обома країнами і створять для цього сприятливі умови.
Стаття 2
Договірні Сторони взаємно нададуть режим найбільшого сприяння
з питань, що стосуються стягнення мита на експортні та імпортні
товари обох країн, інших зборів, сплат, правил митного регулювання
і виконання митних формальностей. Вищевказане положення не поширюється на: 1) пільги, що надаються або надаватимуться кожною з
Договірних Сторін сусіднім країнам з метою полегшення прикордонної
торгівлі; 2) пільги, що надаються або надаватимуться кожною з
Договірних Сторін країнам-членам митних союзів і зон вільної
торгівлі.
Стаття 3
Договірні Сторони заохочуватимуть і захищатимуть
капіталовкладення інвесторів однієї Договірної Сторони на
території іншої згідно з положеннями цієї Угоди і законодавством,
яке діє в кожній з країн.
Стаття 4
Договірні Сторони згідно з законодавством, яке діє в кожній з
країн, заохочуватимуть компанії і підприємства здійснювати різні
форми економічного співробітництва і створять для цього відповідні
умови.
Стаття 5
Підприємства і організації, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, проводитимуть комерційні
переговори і укладатимуть контракти згідно з міжнародною
торговельною практикою.
Стаття 6
Сторони по контракту узгоджуватимуть і визначатимуть ціни на
товари на основі поточних цін світового ринку відповідних товарів. Платежі за товари здійснюватимуться в узгодженій сторонами по
контракту вільно конвертованій валюті або іншими засобами згідно
валютного законодавства, яке діє в кожній з країн.
Стаття 7
Протягом одного місяця після набрання чинності цією Угодою
Державний експортно-імпортний банк України і Банк Китаю розроблять
технічний порядок ведення розрахунків і платежів по двосторонніх
торговельно-економічним операціям, які будуть здійснюватись згідно
цієї Угоди.
Стаття 8
З метою сприяння розвитку торговельно-економічних відносин
між двома країнами Договірні Сторони надаватимуть взаємне сприяння
організації на територіях своїх країн торговельних ярмарків,
виставок, техніко-економічних семінарів і допомогу торговельним
делегаціям і групам другої Сторони, що прибувають.
Стаття 9
Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства своїх
країн дозволятимуть компаніям, підприємствам і організаціям іншої
країни, які здійснюють торговельно-економічну діяльність між двома
країнами, створювати представництва на територіях їх країн і
надаватимуть необхідні умови для їх нормальної діяльності.
Стаття 10
Договірні Сторони можуть на основі пропозиції будь-якої зі
Сторін проводити зустрічі з торговельно-економічних питань
почергово в Україні та Китайській Народній Республіці.
Стаття 11
За домовленістю між Договірними Сторонами в цю Угоду можуть
бути внесені зміни та доповнення.
Стаття 12
Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діятиме
протягом п'яти років. Термін її дії в подальшому автоматично подовжуватиметься на
однорічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін письмово не
сповістить іншу Сторону щонайменше за шість місяців до сплину
терміну її дії про свій намір припинити дію цієї Угоди. Після припинення дії цієї Угоди її положення
застосовуватимуться до всіх контрактів, зобов'язання по яких
виникли в період чинності і не виконані до моменту припинення
строку дії Угоди.
Здійснено в м.Пекіні 8 серпня 1992 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та китайською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу. Текст цієї Угоди російською мовою є контрольним. В разі виникнення спорів щодо тлумачення положень цієї Угоди
Договірні Сторони керуватимуться текстом російською мовою.
За уповноваженням За уповноваженням
Уряду України Уряду Китайської
Народної Республіки
(підпис) (підпис)вгору