Документ 156_006-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.05.2017

ПРОТОКОЛ
інспекційних, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

22.05.2017


Дата набрання чинності для України:

22.05.2017

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки (далі - AQSIQ), далі - Сторони, шляхом дружніх переговорів досягли домовленостей щодо таких інспекційних, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог при експорті замороженої яловичини з України до Китайської Народної Республіки (далі - КНР).

Стаття 1

Держпродспоживслужба відповідає за інспектування та карантин при експорті замороженої яловичини до КНР та видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів.

Стаття 2

Держпродспоживслужба надає інформацію AQSIQ щодо вимог національного законодавства щодо забою, розбирання, обвалювання, переробки та зберігання замороженої яловичини при експорті до КНР, відповідними програмами інспектування та карантину, які складаються з програм моніторингу, методів та процедур лабораторних досліджень; а також зразками ветеринарних печаток або позначок придатності для засвідчення експорту.

Держпродспоживслужба має щорічно надавати AQSIQ на визначені електронні адреси інформацію щодо:

1) щорічних планів та звітів загальнодержавної програми здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин і результатів мікробіологічного моніторингу до 31 березня. У разі необхідності за запитом - інформацію про радіологічне забруднення та інші забруднювачі навколишнього середовища;

2) заходів з профілактики та зонування з метою попередження хвороб, зазначених у статті 3 цього Протоколу;

3) підтвердження заборони згодовування жуйним тваринам будь-якого м’ясо-кісткового борошна та шкварок, отриманих від жуйних тварин;

4) поточної епізоотичної ситуації щодо хвороб тварин, що знаходиться під контролем обох Сторін.

На підставі проведення аналізу ризиків AQSIQ делегуватиме експертів до України для проведення періодичних аудитів з метою гарантування ефективності системи контролю безпечності харчових продуктів безпосередньо на місці у визначені або нерегулярні проміжки часу. Держпродспоживслужба надаватиме необхідну допомогу та підтримку для здійснення аудиту.

Держпродспоживслужба надаватиме AQSIQ динамічну інформацію щодо виробництва та здійснення експорту виробниками продуктів, призначених для експорту, а також інформацію про контроль за санітарними заходами та показниками безпечності, який здійснюється Компетентним органом. Обидві Сторони мають встановити ефективний механізм обміну інформацією з метою співпраці одна з одною щодо розслідування та врегулювання, здійснення коригуючих та профілактичних заходів з метою гарантування задоволення потужностями вимог AQSIQ.

Стаття 3

Держпродспоживслужба офіційно підтверджує, що:

1) Україна є вільною від ящуру, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, губчастоподібної енцефалопатії ВРХ (далі - ГЕ ВРХ), нодулярного дерматиту, скрепі, блутангу, чуми дрібних жуйних та чуми ВРХ;

2) Україна здійснює моніторинг ГЕ ВРХ та контроль за матеріалами специфічного ризику, введена заборона на згодовування, а також впроваджена ефективна система простежуваності відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ).

Стаття 4

Жива велика рогата худоба (далі - ВРХ), від якої отримана заморожена яловичина для експорту до КНР має:

1) бути народжена, вирощена та забита в Україні, мати індивідуальний ідентифікаційний номер, який дозволяє простежити тварину до господарства, на якій вона народилася та була вирощена;

2) походити з господарств, де не було зафіксовано випадків ГЕ ВРХ, не підпадати під підозру або підтвердження випадків ГЕ ВРХ, або не бути нащадком тварин, які підпадають під обидва зазначені випадки, не бути членом стада народження чи відгодівлі, в якому реєструвались випадки ГЕ ВРХ, бути народжена до або після 12 місяців від випадку ГЕ ВРХ;

3) походити з господарств, де не було встановлено випадків хвороби Ауєскі, туберкульозу, анаплазмозу ВРХ, сказу, сибірки, лептоспірозу, трихінозу, бруцельозу протягом останніх 12 місяців;

4) походити з господарств, щодо яких протягом останніх 6 місяців не було встановлено жодних обмежень або зон нагляду у зв’язку з хворобами, що підлягають нотифікації відповідно до Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ, а також вимог України та КНР щодо здоров’я тварин;

5) ніколи не отримувати при годівлі м’ясо-кісткове борошно або шкварки, отримані від жуйних тварин;

6) під час забою бути за віком молодше ніж 30 місяців.

Стаття 5

Переробні потужності (в тому числі забій, розбирання та обвалювання, переробка, зберігання), які мають намір експортувати заморожену яловичину до КНР, мають перебувати під наглядом Компетентного органу України та не суперечити відповідним вимогам законодавства України та КНР у сфері ветеринарії та безпечності харчових продуктів. Зазначені потужності будуть рекомендовані Держпродспоживслужбою та мають бути зареєстровані Адміністрацією КНР з питань сертифікації та акредитації (CNCA) відповідно до Регламенту про адміністрування та реєстрацію закордонних харчових потужностей (Рішення AQSIQ № 145). Продукти з потужностей, які не зареєстровані CNCA, до ввезення до КНР не допускаються.

Стаття 6

Державний інспектор ветеринарної медицини Держпродспоживслужби засвідчує шляхом видачі міжнародного ветеринарного сертифіката, що:

1) заморожена яловичина походить від ВРХ, яка була народжена, вирощена та забита в Україні, та має унікальний ідентифікаційний номер, який дозволяє простежити тварину до ферми, на якій вона народилася та була вирощена;

2) заморожена яловичина походить від ВРХ, яка не отримувала заборонені Україною та КНР ветеринарні препарати та кормові добавки;

3) заморожена яловичина походить від ВРХ, яка була забита, розібрана, перероблена та зберігалася на потужностях, схвалених AQSIQ;

4) заморожена яловичина походить від ВРХ, яка не підлягала процесу оглушення перед забоєм шляхом використання інструмента для нагнітання стиснутого повітря або газу в порожнину черепа або шляхом проколювання головного мозку;

5) заморожена яловичина отримана від ВРХ, яка походить з ферм, що відповідають вимогам статті 4 цього Протоколу. Забійна ВРХ була піддана передзабійному та післязабійному огляду відповідно до чинних вимог законодавства України та КНР було отримано задовільний результат. Велика рогата худоба є здоровою та не має клінічних ознак інфекційних хвороб або паразитів, на тушах та нутрощах не було виявлено уражень, а також з них були видалені найбільші лімфатичні вузли та тканинні залози;

6) мигдалики, дистальна частина клубової кишки, мозок, очі, спинний мозок, череп, хребетний стовп та дорсальні спинні ганглії (DRG) були видалені безпечним та гігієнічним шляхом, та ніяким чином не забруднювали інші продукти;

7) всі туші забійної ВРХ перед обвалюванням були охолоджені та підлягали дозріванню при температурі вище ніж 2 °C протягом щонайменше 24 годин після забою, та утримувалися при температурі 2–4 °C в товщі. При дослідженні кожної туші у середині обох найдовших м’язів спини значення pH було нижче ніж 6.0;

8) впроваджується загальнодержавна програма здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин, яка засвідчує, що рівень залишків ветеринарних препаратів, пестицидів і забруднювачів, таких як важкі метали, а також інші небажані речовини, що містяться в продуктах, не перевищують максимальні допустимі межі (MRL), передбачені Україною та КНР;

9) кожна партія замороженої яловичини, експортована до КНР, була досліджена на мікробіологічні показники;

10) продукти не забруднені патогенними мікроорганізмами, зазначеними у відповідних вимогах України та КНР;

11) заморожена яловичина відповідає вимогам гігієни та безпечності, а також визнана придатною для споживання людиною.

Стаття 7

Під час транспортування (в тому числі транспортування від господарства до бійні та безпосередньо на бійні) ВРХ призначена для забою та на експорт до КНР не контактує з:

1) будь-якою живою ВРХ, яка не відповідає вимогам статті 3 та 4 цього Протоколу;

2) будь-якою живою ВРХ або іншими видами тварин на потужності, яка не відповідає вимогам реєстрації статті 5 цього Протоколу.

Не допускається переробка замороженої яловичини, яка призначена для експорту до КНР, разом з:

1) іншими продуктами тваринного походження інших видів;

2) продуктами тваринного походження, які не відповідають вимогам статті 3 та 4 цього Протоколу;

3) продуктами, які не належать зареєстрованій потужності.

Спеціально відокремлена зона, яка має чітку ідентифікацію у межах холодильного приміщення, буде виключно доступною для зберігання замороженої яловичини, яка призначена для експорту до КНР.

Стаття 8

Заморожена яловичина, призначена для експорту до КНР, має бути запакована з використанням нового пакувального матеріалу відповідно до міжнародних гігієнічних стандартів.

Заморожена яловичина, призначена для експорту до КНР, має бути відповідно маркована, містити на поверхні упаковки назву та країну походження, реєстраційний номер потужності та номер партії. Назва, специфікація, місце походження (область, місто), реєстраційний номер потужності, номер партії, країна призначення (тільки для КНР), дата виробництва (рік/місяць/день), строк придатності та температура зберігання мають бути вказані китайською мовою на зовнішній частині упаковки. Ветеринарні печатки та позначки придатності Компетентного органу України мають також бути розміщені на упаковці.

Маркування первинно запакованої яловичини має не суперечити відповідним вимогам КНР щодо маркування первинно запакованих харчових продуктів.

Стаття 9

З метою попередження забруднення небажаними речовинами, заморожена яловичина, яка експортується до КНР, має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам України та КНР під час пакування, зберігання та транспортування.

Зберігання та транспортування замороженої яловичини має здійснюватися за відповідної температури, та в товщі замороженої яловичини утримувати температуру не вище –15 °C.

До моменту відправки контейнер має бути опломбований під наглядом Держпродспоживслужби. Номер пломби має бути зазначений у міжнародному ветеринарному сертифікаті. Під час транспортування упаковка продуктів має бути цілісною та непошкодженою.

Стаття 10

Кожний контейнер замороженої яловичини, що експортується з України до КНР, має супроводжуватися оригіналом міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що продукти відповідають ветеринарним вимогам та правилам безпечності харчових продуктів України та КНР, а також відповідним вимогам цього Протоколу.

Міжнародний ветеринарний сертифікат має бути складений українською, китайською та англійською мовами, а заповнений англійською мовою. Форма та зміст сертифіката мають бути завчасно взаємно погоджені обома Сторонами.

Держпродспоживслужба має надати AQSIQ зразки ветеринарних печаток та позначок придатності, міжнародних ветеринарних сертифікатів, перелік державних інспекторів ветеринарної медицини з відповідними підписами, інструкції щодо захисту документів від підробок та електронні адреси, через які буде здійснюватися обмін електронними сертифікатам. У випадку будь-яких модифікацій або змін зазначеної інформації Держпродспоживслужба щонайменше за один місяць до набрання ними сили повідомить AQSIQ.

З метою сприяння прикордонному контролю КНР Держпродспоживслужба завчасно надаватиме електронну інформацію щодо кожного виданого міжнародного ветеринарного сертифіката до КНР через офіційні канали. Держпродспоживслужба гарантує достовірність електронної інформації.

Стаття 11

У випадку виявлення будь-якого спалаху інфекційних або паразитичних хвороб ВРХ, які можуть передаватися через м’ясо або які передбачені у Списку хвороб А Переліку карантинних хвороб при імпорті тварин до КНР та у відповідному законодавстві КНР, або хвороб, зазначених у статті 3 цього Протоколу, Держпродспоживслужба призупинить експорт яловичини до КНР, здійснить відкликання продуктів та інших продуктів з потенційним ризиком, повідомить AQSIQ та надасть інформацію про причини цього випадку та заходи контролю.

У випадку виявлення в Україні будь-якого спалаху інфекційних або паразитичних хвороб ВРХ, які передбачені статтею 4 цього Протоколу або Списком В Переліку карантинних хвороб при імпорті тварин до КНР та відповідним законодавством КНР або хвороб, які можуть передаватися через м’ясо, або будь-якого іншого істотного забруднення харчових продуктів, що потенційно можуть забруднити продукти з яловичини, Держпродспоживслужба негайно призупинить експорт яловичини, виробленої у відповідних зонах/компартиментах, здійснить відкликання продуктів та інших продуктів з потенційним ризиком, повідомить AQSIQ та надасть інформацію про причини цього випадку та заходи контролю.

У випадку підтвердження нового спалаху ГЕ ВРХ в Україні, AQSIQ призупинить імпорт замороженої яловичини з України, а Держпродспоживслужба здійснить епізоотичне розслідування відповідно до рекомендацій Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ. Держпродспоживслужба має поінформувати AQSIQ щодо результатів розслідування. У випадку виявлення нового спалаху ГЕ ВРХ на момент забою, Держпродспоживслужба має:

1) зупинити експорт яловичини, отриманої від ВРХ, яка є членом стада народження чи відгодівлі, в якому реєструвались випадки ГЕ ВРХ;

2) відкликати продукти, на які було видано міжнародні ветеринарні сертифікати;

3) негайно повідомити AQSIQ та надати відповідну детальну інформацію.

Після завершення випадку забруднення або заходів з ліквідації інфекційної хвороби, для відновлення торгівлі відповідно до міжнародних практик між AQSIQ та Держпродспоживслужбою мають бути проведені переговори.

Стаття 12

У випадку якщо встановлено невідповідність замороженої яловичини, експортованої до КНР, вимогам зазначеним у цьому Протоколі, AQSIQ завчасно повідомить Держпродспоживслужбу щодо відкликання, знищення або іншого вилучення невідповідних продуктів, згідно з діючим законодавством КНР. Країна-імпортер та країна-експортер мають співпрацювати одна з одною з метою розслідування причин та застосування коригуючих заходів та виправлень для попередження повторного виникнення невідповідності.

Стаття 13

Для цілей цього Протоколу під замороженою яловичиною розуміється заморожена безкісткова яловичина, отримана від великої рогатої худоби, яка в момент забою була за віком молодше ніж 30 місяців, за виключенням діафрагми, фаршу, жирових обрізок, м’яса механічного обвалювання, голови, копит, нутрощів та інших побічних продуктів. Мигдалини, дистальна частина клубової кишки, мозок, очі, спинний мозок, череп, хребетний стовп та дорсальні спинні ганглії (DRG) мають бути видалені.

Стаття 14

Цей Протокол може бути змінений за взаємною письмовою згодою обох Сторін. Цей Протокол може бути припинений будь-якою Стороною шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Протоколу принаймні за 6 (шість) місяців до передбачуваної дати припинення його дії. Сторони домовилися вирішувати спори або будь-які інші непорозуміння, що виникають під час виконання цього Протоколу, шляхом дружніх консультацій.

Стаття 15

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Учинено у місті Києві 22.05.2017 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


За Державну службу України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

За Генеральну адміністрацію
нагляду за якістю, інспекції та карантину
Китайської Народної Республікивгору