Документ 156_005-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.05.2017

УГОДА
про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Головним управлінням з контролю якості, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

22.05.2017


Дата набрання чинності для України:

22.05.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Головне управління з контролю якості, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки, далі "Сторони",

з метою розвитку економічних відносин та усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною ї Китаєм,

висловлюючи намір розвивати тісне співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями, і положенням статті 6 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі;

керуючись економічними інтересами як України, так і Китаю;

з метою поглиблення співробітництва в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі оцінки відповідності продукції, яка імпортується і експортується, підписаної в Києві 1 квітня 1997 року;

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності згідно з національним законодавством України та Китаю.

Стаття 2

Сторони здійснюють співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності з урахуванням взаємних інтересів у наступних напрямках:

1. Стандартизація

а. Обмінюватись інформацією і досвідом у сфері стандартизації, а саме: національними стандартами і каталогами згідно з чинним законодавством держав Сторін, а також книгами, навчальними матеріалами та іншими документами на вимогу;

б. Здійснювати співробітництво у сфері стандартизації в галузях, що становлять взаємний інтерес, з метою спільної співпраці щодо участі у розробці міжнародних стандартів, та, відповідно до потреб держав Сторін, прийняття стандартів іншої Сторони, гармонізованих з міжнародними стандартами;

в. Обмінюватись інформацією, узгоджувати позиції та взаємну підтримку у міжнародних організаціях зі стандартизації, таких як ISO та IEC.

2. Метрологія

а. Обмінюватись досвідом з вдосконалення, звірення та застосування національних еталонів і забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань;

б. Обмінюватись інформацією щодо гармонізації національних нормативних документів з метрології з міжнародними.

3. Оцінка відповідності

а. Обмінюватись інформацією з оцінки відповідності з метою створення умов для співробітництва та взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності згідно з чинним законодавством держав Сторін;

б. Обмінюватись інформацією про технічні регламенти, процедури оцінки відповідності, прийняті на національному рівні, та переліками продукції, що підлягають обов'язковій сертифікації.

4. Загальні питання:

а. Обмінюватись загальною інформацією і публікаціями зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

б. Обмінюватись інформацією стосовно періодичних видань в сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

в. Обмінюватись інформацією та матеріалами щодо програм навчання і підвищення кваліфікації, що організовуються Сторонами у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

г. Здійснювати обмін спеціалістами з метою вивчення досвіду у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

Стаття 3

Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та інформації, отриманих у рамках цієї Угоди. Така інформація може бути передана третій стороні винятково за згоди Сторони, що надає цю інформацію, якщо інше не передбачено законодавством держави Сторони.

Стаття 4

Сторони керуватимуться положеннями цієї Угоди. Будь-які спірні питання, пов'язані з тлумаченням або виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін зміни та доповнення можуть бути внесені в Угоду шляхом підписання окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цієї Угоди і набирають чинності згідно з першим абзацом статті 6 цієї Угоди.

Стаття 6

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і набирає чинності з дати її підписання.

Кожна з Сторін може припинити дію Угоди шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про cвої наміри. Дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Вчинено в м. Київ 22 травня, 2017 у двох дійсних примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі розбіжностей при тлумаченні, перевага надається тексту англійською мовою.


За Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

За Головне управління
з контролю якості,
інспекції та карантину
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору