Програма українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі
Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Китай; Програма, Міжнародний документ від 05.12.2017
Документ 156_004-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2017

ПРОГРАМА
українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі


Дата підписання:

05.12.2017


Дата набрання чинності для України:

05.12.2017

Міністерство аграрної політики та продовольства України й Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство комерції Китайської Народної Республіки й Міністерство сільського господарства Китайської Народної Республіки (далі - Сторони), дійшли висновку, що інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства між Україною та Китаєм має стратегічну важливість та широкі перспективи і може здійснити позитивний внесок у розвиток сільського господарства двох держав та забезпечення світової продовольчої безпеки.

З метою повного використання потенціалу українсько-китайського інвестиційного співробітництва у сфері сільського господарства, спрямування компаній обох держав на розширення взаємних інвестицій у сільськогосподарську галузь та повного використання їх додаткових переваг, розроблено Програму українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі (далі - Програма).

1. Обґрунтування необхідності розробки Програми

Нестача продуктів харчування на сьогодні є одним з основних викликів для людства. З огляду на критичність глобальної продовольчої безпеки держави світу мають активізувати співпрацю задля збалансування розбіжностей між світовим попитом та пропозицією на сільськогосподарську продукцію. Україна і Китай належать до числа основних сільськогосподарських держав у світі та можуть зробити внесок у світову продовольчу безпеку шляхом поглиблення інвестиційного співробітництва в аграрній сфері, пришвидшення сільськогосподарського розвитку та збільшення світової пропозиції та попиту на сільськогосподарську продукцію. Крім того, українсько-китайське інвестиційне співробітництво в аграрній сфері збагатить та поглибить економічні та торговельні зв'язки між двома державами і стане наріжним каменем для посилення українсько-китайських відносин.

2. Перспективні напрями українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі

Сторони вважають, що агропромислові комплекси України та Китаю, значною мірою доповнюючи один одного, мають відповідні переваги та широкі можливості для інвестиційного співробітництва у наступних сферах:

2.1 Оптимізація і підвищення ефективності використання земельних ресурсів;

2.2 Розширення логістичних потужностей, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

2.3 Розширення виробництва техніки та постачання технологій в Україну;

2.4 Зосередження спільних зусиль на модернізації водогосподарських споруд та іригаційної системи України;

2.5 Збільшення обсягів виробництва та торгівлі засобами виробництва в сільському господарстві;

2.6 Поглиблення співробітництва у сфері розвитку аграрних технологій.

3. Директиви та базові принципи

3.1 Директиви.

Керуючись:

Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій;

Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно;

Спільною заявою України та Китайської Народної Республіки стосовно всебічного підвищення рівня українсько-китайських відносин дружби і співробітництва;

Спільною декларацією про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою;

Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про створення Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки;

а також спільними рішеннями Підкомісій з питань співробітництва в галузі сільського господарства та з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки, Сторони:

визначають загальні цілі та встановлюють базові принципи;

обирають пріоритетні сфери та вживають заходів політичної підтримки інвестиційного співробітництва у сільськогосподарській сфері між двома державами;

повністю використовують додаткові переваги сільськогосподарських ресурсів двох держав та досягають взаємовигідних та безпрограшних результатів;

створюють сприятливе середовище для повноцінного співробітництва двох держав в економічній та торговельній сферах;

роблять позитивні внески для збереження світової продовольчої безпеки і стабілізації глобального ринку сільськогосподарської продукції.

3.2 Загальні цілі.

3.2.1 Розширювати інвестиційне співробітництво в усіх виробничих ланцюгах сільськогосподарського виробництва, вдосконалювати сільськогосподарську інфраструктуру, підвищувати ефективність використання сільськогосподарських ресурсів та продуктивність сільськогосподарського виробництва, прискорювати процес модернізації сільського господарства і розвиток відповідних секторів обох держав.

3.2.2 Поглиблювати розуміння проблемних питань торговельно-економічного характеру та надавати взаємну підтримку шляхом розширення інвестиційного співробітництва між двома державами в аграрній сфері, а також реалізовувати взаємну вигоду і спільний розвиток обох економік.

3.2.3 Вивести українсько-китайське інвестиційне співробітництво в галузі сільського господарства на новий рівень.

3.3 Керівні положення.

3.3.1 Ефективне використання взаємодоповнюючих можливостей та досягнення взаємовигідних та безпрограшних результатів шляхом поєднання ресурсних переваг обох державах, розширення інвестування в аграрну сферу, поглиблення співробітництва у сфері сільськогосподарських технологій та інтенсифікації обміну досвідом з питань аграрного розвитку.

3.3.2 Дотримання правил та відкритість для світу.

3.3.2.1 Інвестиційне співробітництво у сільськогосподарській сфері здійснюється з дотриманням законодавства, правил і положень двох держав, а також чинних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угод, учасниками яких є обидві держави.

3.3.2.2 Двостороннє інвестиційне співробітництво у сільськогосподарській сфері не обмежується лише ринками двох держав, але також має бути відкрите для глобального ринку та слугувати подоланню світової продовольчої кризи і забезпеченню продовольчої безпеки у світовому вимірі.

3.3.3 Поєднання державного регулювання та ринкових принципів по відношенню до компаній як основних гравців.

3.3.3.1 Впровадження політики підтримки та регуляторних заходів у сфері інвестиційного співробітництва в галузі сільського господарства і створення сприятливого ринкового середовища. Компанії є основними гравцями у сфері двостороннього інвестиційного співробітництва в галузі сільського господарства, торговельних відносин та обміну технологіями та заохочуються до інвестиційного співробітництва на ринкових засадах.

3.3.3.2 Підтримка компаній у виборі різноманітних форм співпраці, включаючи спільне або індивідуальне інвестування, створення спільних підприємств, тощо для розвитку інвестиційного співробітництва в галузі сільського господарства, посилення здатності уникати ризики та підвищення ефективності проектної співпраці.

3.3.4 Визначення пріоритетів для ключових проектів та систематичне розширення співпраці шляхом відбору проектів за критеріями ефективності, прибутковості, швидкого обороту капіталу, їх цілеспрямованої підтримки, в рамках чинного законодавства двох держав, розширення сфери застосування та поступового просування інвестиційного співробітництва в аграрному секторі між двома державами.

4. Ключові сфери

4.1 Землекористування.

4.1.1 Сприяння створенню спільних індустріальних, наукових парків для двосторонньої сільськогосподарської кооперації.

4.1.2 Залучення інвестицій у розвиток земельних ресурсів в Україні, удосконалення виробничого оснащення та іригаційних споруд, технологій виробництва та методів управління, розширення посівних площ, підвищення урожайності на гектар сільськогосподарських культур в Україні за допомогою таких інструментів як лізинг, спільні підприємства, кооперація або залучення інвестицій з боку китайських компаній, тощо.

4.1.3 Китайські інвестори запрошуються до участі у будівництві та реконструкції іригаційних та водогосподарських споруд з метою покращення іригаційних і посухостійких можливостей в Україні та розширення їх сільськогосподарського ефекту.

4.2 Тваринництво.

Розширення інвестицій у спільні проекти в галузі тваринництва, сприяння створенню фермерських господарств та збільшення експорту продукції тваринництва, в тому числі, але не обмежуючись, продукцією в підгалузях птахівництва, великої рогатої худоби, вівчарства та козівництва.

4.3 Селекція у тваринництві та рослинництві.

Активізація інвестиційної діяльності в галузі селекції тварин і рослин, збільшення кількості та видів схрещувань, спільне впровадження кращих зразків сільськогосподарської продукції та підвищення обсягів виробництва та якості продукції рослинництва і тваринництва.

4.4 Сільськогосподарська техніка та устаткування.

4.4.1 Визначення переліку пріоритетних видів сільськогосподарської техніки та обладнання, які є необхідними для забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств України.

4.4.2 Залучення в Україну китайських інвесторів у відповідності до національного законодавства та сприяння інвестиційній і технологічній модернізації вже існуючих або новозбудованих сільськогосподарських машинобудівних підприємств.

4.4.3 Розроблення і впровадження нових технологій, підвищення продуктивності та якості сільськогосподарської техніки, залучення малої та середньої сільськогосподарської техніки та устаткування на інноваційній основі.

4.4.4 Сприяння створенню спільних підприємств з виробництва сільськогосподарського устаткування в Україні як моделей устаткування, що вже виробляються в Україні, так і локалізації нових моделей, наданих китайськими виробниками.

4.4.5 Сприяння закупівлі виготовленого в Китаї обладнання для задоволення потреб виробників сільськогосподарської продукції в Україні.

4.4.6 Створення або залучення існуючих лізингових компаній, що будуть займатися просуванням устаткування, спільно виробленого в Україні.

4.4.7 Покращення взаємного доступу до товарів і послуг двох держав та підвищення експортного потенціалу сектору сільськогосподарського машинобудування з урахуванням потреб внутрішніх ринків.

4.5 Засоби виробництва для сільського господарства (добрива, пестициди та інша агрохімічна продукція).

4.5.1 Розширення інвестицій у засоби сільськогосподарського виробництва та підвищення його продуктивності.

4.5.2 Реєстрація в Україні сільськогосподарської продукції китайського виробництва, зокрема пестицидів і вакцин для тварин, та розширення їх експорту в Україну.

4.5.3 Розширення обміну технологіями, підвищення рівня запобігання розповсюдженню сільськогосподарських шкідників і хвороб в Україні.

4.6 Транспортна логістика та переробка сільськогосподарської продукції.

4.6.1. Залучення інвестицій в інфраструктуру задля підвищення ефективності переробки сільськогосподарської продукції та транспортної логістики, тощо; збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції та ефективності логістики перевезень, досягнення більшої економічної вигоди від виробництва та розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією, зокрема шляхом:

створення інфраструктури в аграрній галузі, яка включатиме, зокрема, зерносховища та сховища олії, сховища охолодженої продукції, універсальні логістичні центри, оптові сховища сільськогосподарської продукції та інші інфраструктурі об'єкти;

створення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в підгалузях кормів для тварин, рослинних олій технічного застосування, ветеринарної продукції, органічної продукції, та будь-яких інших підгалузях, що є вигідними для сільськогосподарського і харчового виробництва та імпорту обох держав.

4.7 Ресурсозберігаюче та екологічне сільське господарство.

4.7.1. Поглиблення інвестиційної співпраці у сфері енергоефективного та екологічно чистого сільського господарства, зокрема ефективної утилізації відходів, запровадження органічних технологій фермерства, зменшення рівня забруднення навколишнього середовища.

4.7.2 Реалізація спільних проектів у сфері біоенергетики, включаючи виробництво теплової та електричної енергії, органічних добрив, метану промислового класу та біопалива, шляхом використання та розвитку існуючих науково-технічних розробок обох держав.

4.8 Обмін та розповсюдження досвіду з розвитку сільського господарства.

Активізація обміну та розповсюдження власного досвіду з розвитку сільського господарства і діяльності сільськогосподарських підприємств у взаємодії державного та бізнес секторів.

4.9 Сільськогосподарські виставки та ярмарки.

Сприяння активній участі підприємств аграрного сектору, виробників сільськогосподарської техніки та науково-дослідних інститутів в організації та проведенні міжнародних виставок і ярмарків в аграрному секторі.

5. Механізми та інструменти співпраці

5.1 Обговорення проектів, координація їх виконання, обмін інформацією та статистичними даними щодо двостороннього інвестиційного співробітництва у сільськогосподарській сфері, вирішення проблем, пов'язаних із співпрацею у сфері аграрних інвестицій, тощо буде здійснюватися в рамках діяльності Робочої групи з питань інвестиційного співробітництва Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки.

Сторони залучають компанії з України та Китаю до роботи в рамках вищезазначеної Робочої групи з метою розробки конкретних заходів у межах цієї Програми.

5.2 Сторони вдосконалюють інформаційні сервіси щодо інвестиційної діяльності та розміщують інформацію про закони і постанови у сфері сільського господарства, стратегії та стан внутрішніх ринків двох держав з використанням інформаційних Інтернет ресурсів тощо, а також сприяють підвищенню обізнаності компаній стосовно інвестиційного клімату в аграрному секторі. З метою надання своєчасних консультаційних послуг компаніям, зацікавленим у інвестиційній співпраці, між державними органами, компаніями, посольствами та консульствами двох держав створюється механізм обміну інформацією щодо співпраці в сфері сільського господарства та мережевої підтримки у сфері аграрних інвестицій.

5.3 З метою стимулювання інвестицій Сторони проводять двосторонні заходи на постійній основі, надають інформаційну підтримку, створюють сприятливе медіа-середовище та зміцнюють довіру між підприємствами двох держав у сфері аграрного інвестиційного співробітництва.

5.4 Сторони чітко дотримуються Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно та Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій, підтримуючи і захищаючи інвесторів обох держав.

5.5 З метою підтримки двостороннього інвестиційного співробітництва у сільськогосподарській сфері Сторони в межах компетенції сприяють залученню фінансових інституцій та страхових компаній до інвестиційних проектів.

5.6 Сторони надають підтримку у взаємодії з національними компетентними органами влади у питаннях оформлення віз спеціалістам, зайнятим в інвестиційних проектах у сфері сільського господарства.

5.7 Сторони сприяють розвитку співробітництва у сфері аграрних технологій між двома державами, посилюючи інвестиційну співпрацю технічною складовою, зокрема шляхом залучення до співпраці національних Академій аграрних наук та науково-дослідних інститутів двох держав.

6. Прикінцеві положення

6.1 Ця Програма набирає чинності з дати підписання та діє протягом 3 (трьох) років.

6.2 Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство комерції Китайської Народної Республіки та Міністерство сільського господарства Китайської Народної Республіки визначають структурні підрозділи, відповідальні за виконання цієї Програми.

6.3 Конкретні заходи з реалізації цієї Програми затверджуються протокольними рішеннями засідань українсько-китайської Робочої групи з питань інвестиційного співробітництва.

6.4 Обговорення стану реалізації цієї Програми включатиметься до порядку денного засідань Підкомісій з питань співробітництва в галузі сільського господарства та з питань торговельно-економічного співробітництва, а також Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки.

6.5 Зміни та доповнення до цієї Програми вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, які становитимуть її невід'ємну частину.

Вчинено в м. Київ 5 грудня 2017 року у чотирьох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Програми, текст, викладений англійською мовою, матиме переважну силу.


За Міністерство аграрної політики
та продовольства України

За Міністерство комерції
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)


За Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

За Міністерство сільського господарства
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору