Документ 156_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.05.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

17.05.2018


Дата набрання чинності для України:

17.05.2018

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Китайської Народної Республіки (далі - «Сторони»),

Відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій та судовій сфері слугує інтересам обох Держав,

Бажаючи сприяти дружнім відносинам між двома Державами,

Розуміючи важливість міжнародного, регіонального співробітництва та співробітництва в рамках реалізації ініціативи «Один пояс - один шлях»,

З метою поглиблення і розширення правової та судової співпраці та встановлення основи співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою,

Беручи до уваги національне законодавство Держав Сторін, а також функції та повноваження обох Сторін,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1
Сфери співробітництва

Сторони у межах своєї компетенції та відповідно до умов та процедур, передбачених цим Меморандумом, здійснюватимуть співробітництво з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи, але не обмежуючись, наступні сфери:

a. Законодавство;

b. Виконання кримінальних покарань;

c. Охорона здоров’я у місцях позбавлення волі;

d. Правова обізнаність громадян держав Сторін та узагальнення правових знань;

e. Управління професією юристів та державних нотаріусів;

f. Правова допомога;

g. Альтернативні способи вирішення спорів;

h. Ресоціалізація звільнених з місць позбавлення волі осіб;

i. Судова експертиза;

j. Судова допомога та передача засуджених осіб;

k. Інституційне оперативне управління та технічна підтримка, розбудова спроможності адміністративного персоналу судів;

l. Інші сфери, що становлять взаємний інтерес, узгоджені Сторонами.

Стаття 2
Форми співробітництва

Сторони можуть здійснювати співробітництво у сферах, зазначених у Статті 1, у таких формах:

a. Обмін інформацією та матеріалами;

b. Обмін делегаціями;

c. Організація та проведення зустрічей, конференцій та семінарів;

d. Інші форми співпраці, узгоджені обома Сторонами.

Стаття 3
Програми співробітництва

З метою реалізації напрямків співробітництва, окреслених у даному Меморандумі, Сторони, у разі необхідності, розроблятимуть конкретні програми співробітництва.

Стаття 4
Витрати

При реалізації конкретних програм співробітництва Сторони надалі визначатимуть фінансові ресурси та організаційні заходи.

Стаття 5
Мови

У всій кореспонденції з питань, які стосуються цього Меморандуму, Сторони використовуватимуть свої офіційні мови разом з перекладом англійською мовою.

Стаття 6
Врегулювання спорів

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 7
Набрання чинності, внесення змін та припинення

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та укладається на невизначений термін.

З дня набрання чинності цим Меморандумом припиняє дію Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Китайської Народної Республіки, яка була підписана у м. Київ 15 квітня 2011 року.

За згодою Сторін до цього Меморандуму в письмовій формі можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються у вигляді протоколів, які є невід’ємною частиною цього Меморандуму, й набирають чинності відповідно до абзацу 1 цієї Статті.

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму, повідомивши іншу Сторону в письмовій формі. У цьому випадку, дія Меморандуму припиняється через три місяці з дня отримання письмового повідомлення.

Вчинено у місті Київ 17 травня 2018 року у двох примірниках українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму текст англійською мовою матиме переважну силу.


За Міністерство юстиції
України

За Міністерство юстиції
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору