Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.20011569
Документ 1569-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 листопада 2001 р. N 1569
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2001 р. N 1195

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2001 р. N 1569
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )
1. У пункті 3 слова і формулу "за такою формулою:

T = альфа х (V - D ).
i i i i
замінити словами і формулою "та коефіцієнта уповільнення відносної
швидкості динаміки (бета ) за такою формулою:
і
T = альфа х (V - дельта D х бета ))".
i i i i i

2. Пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:
"Для місцевих бюджетів, щодо яких показник прогнозного темпу
зростання обсягу доходів на 2002 рік порівняно з фактичними даними
за 2000 рік становить понад 1,65, прогнозний обсяг доходів на 2002
рік (D ) зменшується на величину (дельтаD х бета ), izak izak i
де (дельтаD ) - різниця між обсягом доходів бюджету
izak адміністративно-територіальної одиниці на 2002 рік, визначеним із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності (D ), та
izak фактичним обсягом доходів її бюджету за 2000 рік, збільшеним у
1,65 раза. (ДельтаD ) обчислюється за формулою:
izak
дельтаD = D - D х 1,65;
izak izak2002 izak2000
бета - коефіцієнт уповільнення відносної швидкості динаміки,
i який може набувати індивідуальних значень від 0 до 1,0 залежно від
інтенсивності зростання обсягу закріплених доходів (кошика
доходів) бюджету i-ої адміністративно-територіальної одиниці за
2000 та 2002 роки. (Бета ) обчислюється за формулою:
і
бета - бета бета
i1 i2 i1
бета = ----------------- = ------- - 1, i бета бета
i2 i2

D D
izak2002 izak2000
де бета = -----------; бета = ----------- . i1 D i2 D
izak2000 izak1999

При цьому для місцевих бюджетів, щодо яких показник
прогнозного темпу зростання обсягу доходів на 2002 рік становить
менше ніж 1,65, (дельтаD х бета ), дорівнює нулю.
izak i
Крім обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) (D ), до бюджету м. Києва зараховуються
izak передбачені Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік обсяги надходжень податку на прибуток підприємств,
що сплачується платниками за місцезнаходженням у м. Києві, після
проведення відрахувань 1,5 відсотка податку на прибуток
підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної
власності) відповідно до Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік; а до бюджету Автономної Республіки
Крим - обсяги надходжень акцизного збору з вироблених в Україні
товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів). Обсяги зазначених доходів
бюджетів м. Києва та Автономної Республіки Крим обчислюються за
окремим розрахунком".
3. У пункті 12:
1) формулу
"V = V + V + V + V + V + V + V + V "
i yi zi oi si ki fi di hi
замінити формулою
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi di hi dod ark
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V - обсяг додаткових видатків бюджету Автономної
dod ark Республіки Крим, обчислений за окремим розрахунком".
4. У пункті 13:
1) формулу
"V = H х A + V х K "
y kyiv(sev) yi kyiv(sev) yu y kyiv(sev)
замінити формулою
"V = H х A + V х K + V ";
y kyiv(sev) yi kyiv(sev) yu y kyiv(sev) adm kyiv

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету
adm kyiv
м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті
державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів,
обчислений за окремим розрахунком в обсязі, затвердженому у
Державному бюджеті України на 2001 рік ( 2120-14 )".
5. У пункті 14:
1 ) формулу
"V = V х K "
y ark yu y ark
замінити формулою
"V = V х K + V ";
y ark yu y ark fin ark

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету
fin ark Автономної Республіки Крим на утримання Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, обчислений за окремим розрахунком
виходячи із обсягу, затвердженого у Державному бюджеті України на
2001 рік ( 2120-14 )".
6. У пункті 15:
1) формулу
"H = V х K / N "
ymi yu ym um
замінити формулою
"H = ( V х K + V ) / N ";
ymi yu ym finum um
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
finum міських фінансових управлінь (відділів) міськвиконкомів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
виходячи з відповідного показника, затвердженого у Державному
бюджеті України на 2001 рік ( 2120-14 )".
7. Доповнити Формулу пунктом 43 такого змісту:
"43. Обсяг додаткових видатків бюджету Автономної Республіки
Крим на 2002 рік (V ) визначається з урахуванням специфіки
dod ark автономії та згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим
( rb239k002-98 ) і статтею 67 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Цей показник обчислюється як різниця між прогнозним обсягом
доходів бюджету Автономної Республіки Крим, що складається з
розрахункового обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
місцевими бюджетами, та обсягу акцизного збору з вироблених в
Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в
Україні нафтопродуктів і транспортних засобів) (пункт 6 цієї
Формули), і розрахунковим обсягом видатків загального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим
(V + V + V + V + V + V + V + V ).
yi zi oi si ki fi di hi
Він враховує видатки на завершення будівництва комплексу об'єктів
магістрального газопроводу "Джанкой-Феодосія-Керч" (40 млн.
гривень), завершення будівництва, введення в експлуатацію,
капітальний ремонт об'єктів комунального та природоохоронного
призначення, реконструкцію водоочисних споруд (41,1 млн. гривень),
реалізацію Комплексної програми соціально-економічного розвитку
Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення (12,4 млн.
гривень) та Указу Президента України від 2 жовтня 1997 р. N 1101
( 1101/97 ) "Про розвиток Всеукраїнської дитячої оздоровниці -
курорту Євпаторія" (5 млн. гривень), заходи, пов'язані з
поверненням та облаштуванням кримськотатарського народу (11,1 млн.
гривень), та інші програми соціально-економічного розвитку
Автономної Республіки Крим" (33 млн. гривень)".вгору