Документ 1569-III, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань у зв'язку з
чотирнадцятою річницею Чорнобильської катастрофи

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 18 квітня 2000 року о 10 годині в залі засідань
Верховної Ради України парламентські слухання у зв'язку з
чотирнадцятою річницею Чорнобильської катастрофи.
2. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи із залученням представників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
здійснити необхідні заходи щодо організації парламентських
слухань.
3. Управлінню міжпарламентських зв'язків Секретаріату
Верховної Ради України запросити на парламентські слухання
представників дипломатичного корпусу, які акредитовані в Україні.
4. Запропонувати Уряду України до 1 квітня 2000 року, за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, розробити і затвердити план основних
заходів у зв'язку з чотирнадцятою річницею Чорнобильської
катастрофи.
5. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України за участю Прес-служби Секретаріату Верховної
Ради України забезпечити пряму трансляцію парламентських слухань
по першій програмі телебачення, першій програмі радіо та
проводовій радіотрансляційній мережі.
6. Затвердити План основних заходів, які здійснюються на
рівні Верховної Ради України, у зв'язку з чотирнадцятою річницею
Чорнобильської катастрофи (додається).
7. Звернутися до Прем'єр-міністра України з пропозицією про
визначення Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Дурдинця В.В. та Міністра фінансів України Мітюкова І.О.
діповідачами від Уряду України при проведенні парламентських
слухань.
8. Управлінню справами Верховної Ради України здійснити:
фінансування видання інформаційного довідника щодо подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи та інших витрат, необхідних
для реалізації Плану основних заходів, які здійснюються на рівні
Верховної Ради України, у зв'язку з чотирнадцятою річницею
Чорнобильської катастрофи;
організаційне забезпечення проведення з 17 по 21 квітня
2000 року виставки щодо подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи та інших заходів згідно із затвердженим Планом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1569-III
Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 16 березня 2000 року N 1569-III
ПЛАН
основних заходів, які здійснюються на рівні
Верховної Ради України,
у зв'язку з чотирнадцятою річницею
Чорнобильської катастрофи
------------------------------------------------------------------ N |Основні заходи | Дата | Беруть | Примітка п/п| | проведення | участь | ---+-----------------+------------+----------+-------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------ 1 Виставка на 3 з 17 по 21 Здійснюють: Комітет
поверсі будинку квітня з питань Верховної Ради екологічної України щодо політики, подолання природокористування наслідків та ліквідації Чорнобильської наслідків катастрофи Чорнобильської
катастрофи,
Управління справами
Верховної Ради
України та
Міністерство
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
2 Парламентські 18 квітня Голова Відповідальні за
слухання: Верховної проведення: Комітет чотирнадцята Ради з питань річниця України, екологічної Чорнобильської народні політики, катастрофи депутати природокористування
України, та ліквідації
запрошені наслідків
Чорнобильської
катастрофи,
Управління справами
Верховної Ради
України та
Управління
міжпарламентських
зв'язків
Секретаріату
Верховної Ради
України
3 Видання за до 18 Підготовка
рахунок квітня матеріалів
Верховної Ради інформаційного
України довідника
інформаційного здійснюється
довідника щодо Комітетом з питань
ліквідації екологічної
наслідків політики,
Чорнобильської природокористування катастрофи та ліквідації (орієнтовна наслідків вартість 5 Чорнобильської тис. грн.) катастрофи
(примірники
інформаційного
довідника будуть
роздані народним
депутатам України
та запрошеним)
4 Зустріч Голови 18 квітня Голова Відповідальні за
Верховної Ради Верховної проведення: Комітет України з Ради з питань представниками України, екологічної дипломатичного Голова політики, корпусу, Комітету природокористування акредитованими з питань та ліквідації в Україні екологічної наслідків
політики, Чорнобильської
природо- катастрофи і
користу- Управління
вання та міжпарламентських
ліквіда- зв'язків
ції наслі- Секретаріату
дків Чор- Верховної Ради
нобильської України
катастрофи
5 Участь у 26 квітня Голова Відповідальні за
мітингу-реквіємі Верховної проведення: Комітет біля пам'ятника Ради з питань жертвам України, екологічної Чорнобильської народні політики, катастрофи депутати природокористування (проспект Миру, України та ліквідації 16) наслідків
Чорнобильської
катастрофи і
Управління справами
Верховної Ради
України
6 Прийом у Голови 26 квітня Голова Список учасників
Верховної Ради Верховної ліквідації
України та Ради наслідків
нагородження України, аварії на
почесними народні Чорнобильській АЕС
грамотами депутати визначає Комітет з
учасників України питань екологічної
ліквідації політики,
наслідків природокористування аварії на та ліквідації Чорнобильській наслідків АЕС (до 30 Чорнобильської осіб) катастрофи.
Відповідальний за
проведення:
Управління справами
Верховної Ради
України
7 Участь Голови Відповідальний за
Верховної Ради проведення: Комітет України у з питань відкритті екологічної пускових політики, об'єктів природокористування Чорнобильської та ліквідації будівельної наслідків програми Чорнобильської
катастрофи.
Місце і час будуть
уточнені додаткововгору