Документ 1567-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 63 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.4 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Частину третю статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., N 4, ст. 107; 2007 р., N 27, ст. 361) доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, яким призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) до набрання чинності цим Законом.
 
     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1567-VIвгору