Про доопрацювання проекту Закону України про державне мито
Постанова Верховної Ради України від 18.09.19911566-XII
Документ 1566-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про доопрацювання проекту Закону України
про державне мито
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 651 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доручити Кабінету Міністрів України, Комісії Верховної Ради
України з питань планування, бюджету, фінансів і цін доопрацювати
поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України про
державне мито з урахуванням зауважень та пропозицій, поданих
комісіями Верховної Ради України та висловлених народними
депутатами України під час його обговорення, і внести на розгляд
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1566-XIIвгору