Документ 1565-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2005, підстава - 2454-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських
підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст.164 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2239-III ( 2239-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.53
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 )

Стаття 1. Списати з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і
господарювання, включаючи буряконасіннєві та цукрові заводи,
цикорієсушильні заводи, державні племінні заводи і державні
племінні станції, державні кінні заводи, державні насіннєві
господарства, переробні льоно-, конопле-, хмелезаводи,
комбікормові заводи, обслуговуючі підприємства
(ремонтно-транспортні, агротехсервісні, по агрохімічному
обслуговуванню сільського господарства, матеріально-технічному
забезпеченню), міжгосподарські будівельні організації,
ветеринарно-санітарні заводи, наукові установи Української
академії аграрних наук та їх дослідні господарства, аграрні
заклади освіти та їх навчально-дослідні господарства,
селекційно-гібридні центри та сортовипробувальні станції
(дільниці), рибницькі та рибальські господарства, а також з
колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства,
фермерські господарства, господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання
(далі - приватні формування) та стали правонаступниками цих
підприємств або щодо яких прийнято рішення про їх ліквідацію, суми
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджетів усіх рівнів, у тому числі реструктурованої відповідно
до чинного законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі
сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків
розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності), штрафних та фінансових санкцій, нарахованих
відповідно до законодавства, за станом на 1 травня 2000 року. ( Стаття 1 в редакції Закону N 2239-III ( 2239-14 ) від
18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV
( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
Стаття 2. Списати заборгованості по податках до Державного
бюджету України, а також нараховані на них пені та штрафи станом
на 1 травня 2000 року заготівельним, переробним і обслуговуючим
підприємствам за надані відповідними рішеннями Уряду України
1996 - 1999 років і не повернуті позички на матеріально-технічні
ресурси сільськогосподарським товаровиробникам, вказаним в статті
1 цього Закону.
Реструктуризувати підприємствам бурякоцукрової галузі
заборгованість до державного резерву за надані відповідними
рішеннями Уряду України в 1994-1999 роках і не повернуті позички
за матеріально-технічні ресурси терміном на 60 місяців рівномірним
погашенням боргу, починаючи з 1 жовтня 2004 року. ( Статтю 2
доповнено частиною другою згідно із Законом N 2239-III ( 2239-14 )
від 18.01.2001 )
Стаття 3. Органам державної податкової служби, де перебувають
на обліку платники податків, на підставі протоколу засідання
міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення санації
підприємств агропромислового комплексу за результатами
фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності
і господарювання, а також тих, які реформувалися або щодо яких
прийняті рішення про їх ліквідацію, та їх правонаступників у
двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти
рішення щодо списання цієї заборгованості. ( Стаття 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2239-III ( 2239-14 ) від
18.01.2001 )
Стаття 4. Рішення про списання з сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності і господарювання, а також тих, які
реформувалися або щодо яких прийняті рішення про їх ліквідацію,
сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих
відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих
податків і зборів (обов'язкових платежів), приймаються відповідною
радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2239-III
( 2239-14 ) від 18.01.2001 )
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання
цього Закону;
подати до Верховної Ради України проект Закону України про
списання та реструктуризацію заборгованості за бюджетними
кредитами, наданими реформованим сільськогосподарським
підприємствам через обслуговуючі, переробні та сервісні структури.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1565-IIIвгору