Документ 1562/2004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про стипендії Президента України
для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів
фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів

1. Затвердити Положення про стипендії Президента України для
призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (додається).
2. Міністерству освіти і науки України забезпечувати виплату
стипендій за рахунок коштів, які передбачаються цьому Міністерству
у Державному бюджеті України на підготовку кадрів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 грудня 2004 року
N 1562/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2004 року N 1562/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для призерів і учасників
всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати
щорічних стипендій Президента України призерам і учасникам
всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів України, заснованих
Указом Президента України від 18 вересня 2004 року N 1102
( 1102/2004 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
професійно-технічної освіти в Україні" (далі - стипендії).
2. Стипендії можуть бути призначені учням
професійно-технічних навчальних закладів, які за результатами
всеукраїнського конкурсу фахової майстерності зайняли перше-третє
(призери) або четверте-шосте (учасники) місця.
3. Рішення про висунення кандидатів на здобуття стипендій
приймає організаційний комітет відповідного всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів. Персональний склад організаційного комітету
та умови проведення конкурсу затверджуються Міністерством освіти і
науки України (МОН України).
Рішення організаційного комітету розглядається на колегії МОН
України.
4. Стипендії призначаються наказом МОН України.
5. Стипендіату одночасно може бути призначено не більш як
одну стипендію.
6. Стипендія виплачується з дня її призначення щомісяця
протягом року за місцем навчання стипендіата, а в разі його
працевлаштування - за попереднім місцем навчання.
7. У разі від'їзду стипендіата за кордон на навчання (крім
випадків, коли це відбувається за направленням навчального
закладу, де він навчається), роботу та з інших причин більше ніж
на два місяці виплата стипендії зупиняється наказом МОН України до
повернення стипендіата в Україну.
8. Виплату стипендії може бути припинено наказом МОН України
за поданням керівника навчального закладу за порушення
стипендіатом навчальної дисципліни або в разі відрахування його з
навчального закладу.
Глава Адміністрації
Президента України В. МЕДВЕДЧУКвгору