Документ 1562-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення зміни до Закону України
"Про Єдиний митний тариф"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст.163 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р.,
N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20) доповнити пунктом "й" такого
змісту:
"й) документи, що надсилаються у рамках міжнародного
документообміну до бібліотек, що є в державній і комунальній
власності, бібліотек Національної академії наук України та інших
самоврядних організацій.
Перелік цих бібліотек затверджується Кабінетом Міністрів
України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1562-IIIвгору