Документ 156/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння найменування новозбудованому населеному
пункту Житомирського району Житомирської області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 26, ст. 120 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти новозбудованому населеному пункту Житомирського
району Житомирської області найменування - село Нова Василівка.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 травня 1996 року
N 156/96-ВРвгору