Документ 156-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. № 156
Київ

Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1811; 2015 р., № 101, ст. 3474; 2016 р., № 87, ст. 2828, № 98, ст. 3186), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 156

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

1. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Оплата послуг за показаннями засобів обліку води, встановлених у квартирі (будинку садибного типу), проводиться лише у разі здійснення обліку в усіх точках розбору холодної та гарячої води у квартирі (будинку садибного типу) незалежно від наявності засобів обліку на вводах у багатоквартирний будинок.”.

2. У пункті 22:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“У разі встановлення засобів обліку води у квартирі (будинку садибного типу) їх показання розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири (будинку садибного типу). Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами в межах соціальних нормативів, визначених законодавством.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі встановлення засобів обліку теплової енергії у квартирі (будинку садибного типу) пільги споживачам з оплати послуги з централізованого опалення надаються за фактичними витратами в межах соціальних нормативів (опалюваної площі житла та користування тепловою енергією), визначених законодавством.”.

3. У пункті 40:

1) в абзаці першому формулу

“П = ТО х S х Кi х (nфi/ni`)”

викласти в такій редакції:

“П = ТО х S х Кi х (ni/nкi)”;

2) абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

“Кi - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці.”.

4. У пункті 43:

1) в абзаці першому формулу

“qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о i))”

викласти в такій редакції:

“qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c))”;

2) абзац третій і четвертий викласти в такій редакції:

“tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, °C;

tср о ф i - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду для відповідного населеного пункту в i-му місяці, °C;”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“qн i - норма витрати теплової енергії в i-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

nі - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.”.

5. У пункті 44:

1) в абзаці другому формулу

“Пуз = Туз х S х Кі х (nфi/ni`)”

викласти в такій редакції:

“Пуз = Туз х S х Кі х (ni/nкi);

2) абзаци п’ятий - сьомий викласти в редакції:

“Кi - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці.”.

6. У пункті 46 слова “у розрахунковому періоді” замінити словами “розрахункового періоду для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °C (tср о ф i)”.

7. Абзац другий пункту 48 виключити.

8. Доповнити Правила пунктом 49 такого змісту:

“49. Субсидії на оплату послуги з централізованого опалення нараховуються виходячи із встановлених тарифів (гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17).

Виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію про нарахування плати за послугу з централізованого опалення (у розрізі кожного місяця та з урахуванням усіх проведених перерахунків) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад для здійснення перерахунку розміру призначених субсидій.

Для нарахування пільг з оплати послуги з централізованого опалення застосовується тариф на послугу з централізованого опалення (гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр), визначений з урахуванням перерахунків розміру плати за таку послугу відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 574), а також згідно з вимогами пунктів 40-47 цих Правил.

Відшкодування пільг здійснюється в межах соціальних нормативів, визначених законодавством.”.вгору